За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин Дом на посещение в Будапеща

22 февруари 2011

Веселина Василева, координатор проекти в Център Карин Дом се включи в конференцията на Европейската комисия в Будапеща. Целта на конференцията беше обединяването за европейско сътрудничество за подобряване на равния достъп до качествено образование в ранното детство и насърчаване на решения по въпроси от общ интерес.

Двудневната конференция беше организирана в тясно сътрудничество и със съдействието на Европейската комисия – засегнаха се въпросите за равния достъп до качествено образование в ранна детска възраст и грижа, структурата, управлението и финансирането на ранното обучение на децата и системите за грижи, цялостната педагогическа рамка на уменията на персонала и необходимостта от партньорство с родителите и местната общност.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни