За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Първа визита на специалисти от Карин дом в Исландия

17 февруари 2020

Проведе се първата визита на представители на Карин дом в Исландия. Визитата е част от дейностите по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани.

Благодарение на партньора ни по проекта – Държавен диагностично-консултативен център (State Diagnostic and Counselling  Center), имахме възможност да посетим доста на брой и различни услуги в различни градове в Исландия и да се запознаем от първо лице с основните предимства на тяхната система за приобщаващо образование. Диагностично-консултативен център в Kopavogur е единственият в Исландия, чрез който децата с проблеми биват диагностицирани и насочвани към здравни, образователни и социални услуги. Системата е различна, подкрепяща и грижеща се за благоденствието на хората. Със специално разработени политики от държавата, икономически рентабилни, за включващо образование на децата. Защото „без включване, няма прогрес!“. Система базирана на ценности, взаимно уважение и фокус върху децата и най-добрия интерес на семейството.

В рамките на седмица специалисти и родители, представители на Карин дом, участваха в редица ползотворни срещи и посещения:
– срещнаха се с представител на Министерство на образованието, посетиха диагностичен център, терапевтични центрове, специални училища, 4 детски градини, 1 детска болница и 2 училища в различни градове в Исландия с една единствена цел – да видят как здравната, образователната и социалната системи си взаимодействат, за да се случи на практика това, към което се стремим в България – включване на децата със специални образователни потребности и увреждания в обществото. 

В резултат на посещенията и срещите на екипа с представители на различни организации, центрове и училища можем да изведем основните предимства на тяхната система за приобщаващо образование – отлично междусекторно сътрудничество, толерантност, приемане и взаимно уважение. В Исландия от основно значение е равенството без значение състоянието на децата. Училището в Исландия е среда, съобразена с потребностите на всички деца, където има място и за тези, които имат нужда от специфична подкрепа. Използват изключително умело естествената любознателност на децата и желанието им да опознават света около тях през собствения опит. Стимулират творчеството, общуването, практическите умения, спортните занимания. Целият учебен процес минава през играта, а формалностите, точните графици, безкрайни домашни, напрежение, звънци – просто няма. Атмосферата е като у дома, а децата имат възможност да прекарват времето си, избирайки между различни занимания в малки групи. Всичко се случва непринудено и естествено, съобразено с ритъма на детето и неговите възможности и интереси. Книгите са навсякъде около децата и стига да искат могат да четат по всяко време. Не случайно исландците са една от най- четящите нации.

Училищата, центровете и детските градини се отличават с впечатляваща инфраструктура и материална база, позволяваща достъпа и на деца със специални потребности до всички помещения и съоръжения в сградата. Посещенията на детски градини и училища в град Арканес също бяха изключително ползотворни за екипа, който се срещна с директори и учители, разговаряйки за това как работят с деца със специални потребности в масовите групи и защо нямат „специални“ групи и „специални“ градини. Характерно е възприятието, че всяко дете е различно – дали е дете на мигранти, бежанци, дете, което няма майка, татко или е в семейство на разделени родителите, дали е с детска церебрална парализа или двигателни проблеми, или просто му е трудно да се отпусне и да говори с другите деца – всяко дете има специфични нужди в различните периоди на развитието си и екипа на образователната институция е там, за да ги посрещне и да го подкрепи. За директорите и учителите е нормално да има различни деца и да се търсят начини да бъдат подпомагани индивидуалните им нужди. Има регулярни срещи на екипа и всички заинтересовани страни за планиране на стъпки и начини на въздействие и адаптиране на средата към детето.

Градините, училищата и колежите в страната са безплатни, а таксите за университетите са много ниски, което прави образованието достъпно за всеки. Децата с диагнози не винаги са тези, които имат най-много изискваща грижа, просто защото средата е адаптирана по начин, който я прави достъпна за всеки. Интересно в детските градини е, че работата с децата се провежда на пода, като практично и гъвкаво се оползотворява всяко пространство. В прогресивните училища няма часовници и звънци, всички учат чрез правене, слагат си слушалки, ако им е шумно или си отделят лично пространство с разделител. Децата със специални нужди са сред всички и понякога не се разпознават, а в общата дейност те учат и играят заедно в подкрепяща среда.Децата биват насърчавани да експериментират, изследват, опознават, избират, грешат.

Екипът имаше възможност да посети и детската болница Barnaspítali Hringsins, която се намира в столицата Рейкявик – с детски кът, библиотека, аквариуми с декоративни рибки и професионалисти, уважаващи и грижещи се за детското здраве. Една идеалистична картина за детска болница – такава, каквато заслужава да има всяка развита държава по света.

 

Active-citizens-fund

 

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни