За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екип на Карин дом участва в международна среща по проект Asumie в Милано

23 май 2022

Магдалена Цонева и Женислава Сапунджиева участваха във втората среща на живо по международния проект по Еразъм+ ASUMIE – Допълнителна подкрепа и медиирано учене в приобщаващото образование.

Срещата се проведе от 12 до 14 май в Милано и в нея се включиха партньорите от всички 7 държави, участващи в проекта (Белгия, Португалия, Чехия, България, Словения, Норвегия и Италия). Наши домакини в Италия бяха Католическият университет на Свещеното сърце на Милано и Център за работа с деца и семейства Imparole.
Посещението включваше конференция, организирана от Университета, която целеше да разпространи добрите практики в областта на медиираното учене и обучение. Конференцията разгледа теми като ключовите фактори в образователната подкрепа, приобщаващото образование в Италия и компетенциите на учителите за включване, както и темата за ролята на учителите, ресурсните специалисти и на родителите в медиацията и приобщаващото образование.

Следобедът беше организиран под формата на паралелни работни сесии с възможност за избор на две актуални за настоящата реалност теми, а именно технологиите в подкрепа на приобщаването и проблемните поведения в класната стая. В първата тема бяха представени разработки на Политехническия университет в Милано, които впечатлиха с иновативния интерактивен интерфейс за предаване и възприемане на информация. Във втората тема екип от педагог, психолог от център за аутизъм и изследовател от Университета на Свещеното сърце представиха една различна гледна точка относно справянето с проблемни поведения в класната стая. А именно важността на това учителят да се чувства добре, да получава подкрепа срещу професионално прегаряне, за да може да се справя с предизвикателствата с класа в ежедневието.

На втория ден имахме възможност да направим посещения в едно начално и едно средно училище в региона на Милано. Училищата бяха подбрани от италианските ни партньори като един пример за това как работи италианското образование и успяхме да получим по-добра представа как те насърчават приобщаването. В Италия всички училища са приобщаващи, няма специални училища и учениците със специални образователни потребности получават индивидуализирана подкрепа съобразно техните индивидуални планове за подкрепа. Подкрепата се оказва както за тяхното обучение в рамките на учебната програма, така и за социализацията и социално-емоционалното им благополучие. Особено впечатляващ за нас беше размера на допълнителната подкрепа, която според идентифицираните нужди може да варира от 6 часа седмично до 100% от учебния процес.
Първото ни посещение беше в основно училище „Молино Векио“ в Горгонзола, където научихме за проектите и семинарите, организирани през годините, за да се насърчи приобщаването и да се позволи на всяко дете да учи математика, природни науки и дори астрономия. Наблюдавахме творческите работилници, с които учителите преподават математика: от игри с тестени изделия до използването на Лего за обяснение на дроби. Кметът на Горгонзола се присъедини към нашата група като подчерта важността на сътрудничеството между училището и общността за целите на ученето.

Разгледахме проекта за образователна зеленчукова градина, свързан със засаждане и отглеждане на растения, реализиран съвместно от ученици от първи и четвърти клас, където по-големите ученици помагат на по-малките да учат през собствения опит. След това преминахме към мултимедийната класна стая, където се проведе представянето на комплекса и всички приобщаващи дейности, извършвани от преподавателите. Посещението завърши в библиотеката, за да покаже приобщаващата селекция, която е заемала различните рафтове на класната стая през годините. Тук учениците могат да използват книги с висока четимост и такива, придружени от тези допълваща и алтернативна комуникация. Училището използва и техниката на японския театър Камишибай, където книгите се превръщат в един вид театър, в който читателят показва изображенията, докато разказвачът разказва историята, сякаш чете книга.
Второто ни посещение за деня беше в средно училище „Джовани Фалконе“. Преподавателите ни представиха богатата база на училището. Сред нея изпъкваха стаята за креативна работа с роботизирано оборудване, където учениците развиват артистичните и технологичните си умения; стаята по природни науки, където се провеждат научни експерименти; стаята за чуждоезиково обучение по английски, френски, както и по италиански език за новопристигналите ученици от чужди страни. Видяхме и кабинета, където подкрепящите учители и учениците със специални потребности учат заедно и имат креативни занимания.
Успяхме да видим на живо как училището приобщава деца със специални потребности, както и деца от различни култури. Във физкултурния салон ученици ни представиха етюд на тема приобщаване и приемане на многообразието. Присъствахме на два открити урока. В първия урок ученици от различни държави, които тепърва се адаптират към новата чуждоезикова за тях среда, демонстрираха напредъка си в изучаването на италиански език. Вторият открит урок беше по история. В него разказа на учителя беше визуализиран с филм, както и беше осигурен жестомимичен превод за ученик с нарушен слух. Партньорите ни споделиха че отскоро в Италия жестомимичният език е признат като официален език.
Следобеда посетихме нашите партньори от центъра Imparole, където ученици от близката професионална гимназия по готварство ни изненадаха с вкусен, приготвен от тях обяд. Започнахме и работната си среща по проекта. Дискусиите продължиха и на третия ден, когато очертахме следващите стъпки в развитието на проекта и планирахме комуникационна стратегия.

 

Очакваме с нетърпение отново да се видим с нашите партньори и приятели във Варна на 13 и 14 октомври, когато в новата сграда на Карин дом ще проведем конференция, посветена на темата Приобщаващо образование и ще споделим досегашния си опит от проекта!

Grazie e arivederci!

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни