За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана към работодатели и безработни родители на деца със специални потребности

21 септември 2017

Уважаеми родители и работодатели,
Карин дом стартира нов проект “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация”, който цели да изгради действащ социален механизъм за подобряване достъпа до пазара на труда на родителите на деца с увреждания.

Срещата между работодатели и родители ще се проведе в Карин дом на 3.10.2017г. (Вторник) от 10:00ч.

Карин дом стартира и платформа, на която родители и работодатели могат да се регистрират и намерят своето ново работно място или служител. Сайта предлага лесна и бърза регистрация. Работодателите могат да обявят свободни позиции, както и да преглеждат профила на родителите, които търсят работа. Родителите ще могат да видят обявените свободни позиции и профила на компаниите.

В платформата можете да се регистрирате ОТТУК

По проекта “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” Карин дом предоставя обучение за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация в следните направления:

• Обучение по професия „Организатор интернет приложения“
• Обучение по професия „Сътрудник Социални дейности“

Допълнително родителите се включват и в курс по английски език и мотивационни срещи. Нашият екип ще окаже също така психологическа и социална подкрепа, за да подпомогне реализацията им на пазара на труда и подобряване качеството на живот.
Очакваме работодатели, които биха могли да предоставят свободни позиции по тези или свързани специалности, да бъдат наши партньори по този проект.

Групите за обучения вече стартираха и се радваме да споделим, че се включиха мотивирани родители, които имат желание да подобрят своята професионална квалификация и да се включат на пазара на труда. Всички включени в обученията родители отглеждат дете с увреждане на възраст от 0 до 18 години и са безработни.
Партньор по проекта е Еврокик консулт ЕООД, който ще реализира обученията по професия “Организатор интернет приложения” и английски език.

По времето на обученията и планираните консултации, родителите ще се възползват от интегрираната подкрепа за грижа за техните деца, което ще осигури тяхната спокойна работа и ще позволи концентрация в професионален план за личностно развитие.
Целта на проекта е да насърчим социалното включване на родителите, достъпа до заетост, както и да намали риска от бедност на семействата, които отглеждат деца със специални потребности. Както знаете в момента тези родители са много уязвима група, която лесно може да изпадне в социална изолация и трайна безработица.

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

Лице за контакт

Веселина Василева

vvassileva@karindom.org
телефон: 052 / 302 517

 

eu-logo-general

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни