За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Емоционалната грамотност при децата – как да я развиваме“ на 19-20 ноември

6 октомври 2020

Карин дом ви кани на обучение на тема

ЕМОЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА – КАК ДА Я РАЗВИВАМЕ

Нова тема по МОН,
одобрена със
Заповед № РД09-1714 / 11.08.2020
на Министъра на образованието и науката

 

!Предвид усложнената обстановка в страната обучението ще премине изцяло онлайн!

Кога: 19-20 ноември 2020г.

Форма на обучение: онлайн в ZOOM
19 ноември – от 14.00 до 17.00 часа.
20 ноември- от 9.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 16.00 часа.

За кого: Това обучение е подходящо за учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти,психолози, асистенти, родители

Описание: Програмата разглежда емоционалното ограмотяване като основен елемент за постигане на добра емоционална интелигентност при децата и подрастващите. Емоционалната грамотност на децата и учениците е ефективен ресурс за безконфликтно разрешаване на спорове в детския колектив. Тя е добра основа за изграждане на осъзната, мотивирана и пълноценна личност в зряла възраст.
Програмата включва: теоретичен обзор на емоционалната интелигентност и емоционалната грамотност; обучение в практическо прилагане на игрови техники, методики и упражнения. Дава насоки за работа в индивидуална и групова учебна среда. Подходяща е за работещи с деца с типично развитие, както и с деца със специални нужди.

Обучители: Виргиния Василева – психолог, Димана Митева-Найденова – психолог

Продължителност: 16 часа

Начин на завършване: Удостоверение за преминатото обучение с 1 квалификационен кредит

 Такса за участие: 76 лв.

Възможност за надграждане: Участниците в уебинара на Карин дом, проведен на 29 май 2020г. по същата тема ще имат възможност да се включат само във втория ден, като заплатят такса от 40 лв. и получат Удостоверение с кредит.

Краен срок за записване и плащане: 16 ноември

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 19-20 ноември, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Обучението се реализира с подкрепата на Фондации VELUX.

download

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни