За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за онлайн обучение „Функционален ABA (Приложен поведенчески анализ): Пирамидален подход – 22, 23 и 24 октомври 2020

6 октомври 2020

Карин дом ви кани на онлайн обучение на тема

ФУНКЦИОНАЛЕН ABA (ПРИЛОЖЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ) – ПИРАМИДАЛЕН ПОДХОД
с обучители от
Pyramid PECS Гърция

Кога: 22, 23, 24 октомври(четвъртък, петък, събота) от 9.00ч. до 14.00ч.

Къде: Онлайн чрез платформа ZOOM

За кого: Това онлайн обучение е подходящо за учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти,психолози, парапрофесионалисти, родители, доставчици на услуги за възрастни – всеки, който живее или работи с хора със специални потребности.

Целите на обучението са обучаемите да могат да:

 • Идентифицират 9-те компонента на Пирамидалния подход
 • Описват условията, при които възниква дадено поведение
 • Оценяват  дали уроците и / или материалите са функционални
 • Назовават и прилагат на практика ключовите елементи на ефективните мотивиращи системи
 • Изброяват поне 4 различни урока, които могат да се преподават с помощта на един обект / събитие
 • Създават план на урок, който съдържа всички компоненти на Пирамидалния подход

Обучители: Елеана Логотети, психолог MSc, PECS супервизор; Ефи Араписоглу, логопед BSc, ABA MSc, PECS супервизор

Работен език: Обучението ще бъде на английски език. Ще има осигурен симултанен превод на български.

Материали: Наръчник за Пирамидалния подход (на английски) ще бъде предоставен на участниците

Продължителност: 13 контактни часа. Необходимо е присъствие по време на цялото обучение (13 контактни часа) за получаване на сертификат за завършване! Това онлайн обучение няма да бъде записвано.

Начин на завършване: Сертификат, издаден от Pyramid PECS Гърция.

Описание: Това практически насочено, интерактивно онлайн обучение предоставя план за изграждане на ефективни учебни среди, водещи до преки положителни резултати за учащите. Чрез лекции, видео примери, дискусии и дейности, участниците ще разберат обосновката за прилагане на всеки от деветте елемента на Пирамидалния подход, както и как да приложат информацията в множество различни среди. „Защо“ на ученето и „как“ на преподаването са описани с помощта на триизмерната форма на пирамидата, която символизира интегрирана и интерактивна рамка за преподаване. Това обучение ще подпомогне професионалисти, родители и екипи при разработването на ефективна програма. Участниците ще се сдобият с много нови инструменти/средства, които да добавят към своя инструментариум за преподаване и овластени със знанието как да ги прилагат във всяка отделна ситуация.

Теми, които се разглеждат:

 • Приложен поведенчески анализ
 • Функционални дейности
 • Създаване на възможности за учене
 • Идентифициране и използване на стратегии за мотивиране
 • Идентифициране на умения за функционална комуникация
 • Определяне на  неподходящо за даден контекст поведение и намиране на алтернативи
 • Техники на преподаване (подкани, оформяне)
 • Минимизиране и коригиране на грешки
 • Оценяване на напредъка

Такса за участие: 450 лв.

Краен срок за записване и плащане: Местата за това онлайн обучение са ограничени.
Регистрацията ще бъде затворена след запълване на свободните места.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 22-24 октомври, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни