За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Възможности за продължителна подкрепа на специалисти, работещи с деца със специални нужди

17 декември 2014

В обучителната програма на Карин дом са включени възможности за индивидуални или групови консултации, супервизии, мониторинг и оценка. Супервизирането и консултирането повишават качеството на работата чрез подобряване на работната ситуация. След проведените консултации професионалистите получават идея за решение по конкретни случаи или типове случаи, изясняват се въпроси по отношение на организацията на услугите, разкриват се силни и слаби страни на организацията и/или екипа. Супервизиите помагат на специалистите да изследват направените терапевтични интервенции, да правят ясни оценки на работата си с потребителите, постига се разбиране за личните умения и слабите им страни.

На 11.12.2014 г., в гр. Търговище се проведе поредната работна среща за мониторинг и оценка по проект „Промяна чрез участие“, на която присъстваха специалисти от Клуб на НСО Търговище и обучителите от от „Фондация Карин дом“, Варна – Звезделина Атанасова и Андреас Андреу. Тема на срещата бе „Изготвяне на Индивидуален план за услуги на семейството/ИПУС/ по програма Ранна интервенция /РИ/“. Разгледани бяха реални казуси и ИПУС, изготвени от екипа на Клуб на НСО. Обсъдено беше обективното състояние на децата в релация с поставените цели. Проследена беше динамиката в поставянето на задачите. Обсъдени бяха възможности за ревизирането им, съобразно напредъка на децата и ангажираността на семействата. За разясняване на механизмите за изготвяне на целите и задачите в практическо упражнение бяха използвани казуси, предложени от обучителите. След поредица от обучения, консултации и супервизии, амбициозният екип на Клуб на НСО Търговище разгръща своя потенциал.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни