За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Детските учители от страната търсят подкрепа в процеса на интеграцията

18 декември 2014

За да подпомогнат процеса на включване на деца със специални нужди в общообразователните детски градини, все повече детски учители от Варна и страната проявяват интерес към специализираните по тази тема обучения на Карин дом.

На 12 декември бе проведено въвеждащо обучение в ЦДГ №2 „8 Март“, гр. Търговище. Директорката г-жа Ивелина Атанасова и учителите са убедени, че трябва да търсят алтернативни за тяхната практика методи за работа с всички деца, така че децата със специални образователни потребности в тяхната детска градина да бъдат интегрирани. Планира се надграждащо обучение в Карин дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни