За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе обучение, включващо креативна и трудотерапия

2 декември 2016

Обучителният екип на Карин дом  включи в своите обучителни модули темите „Креативни терапии“ и „Трудотерапия“, които представи пред педагози и възпитатели от ПУИ „Д-р П.Берон“ гр.Кубрат на 26- ти и 27-ми ноември.

Наред с темата за „Кинезитерапията“, представена от Андреас Андреу, в двудневното обучение, Бистра Бончева и Таня Атмаджова представиха креативните терапии,  използващи експресивните изкуства: визуални, пластични и двигателни – музика, театър, движение/танц, приказки и поезия за психотерапевтични цели. Те запознаха екипа на Помощното училище с „Музикално-звукова терапия“ , Рисуване, скулптура, визуални изкуства – „Арт терапия“, „Танцово-двигателна терапия“ и „Психодрама“.

Предимствата на креативните терапии са в тяхната: образност, спонтанност, обективност, трайност, творческа и физическа активност и възможността им да се използват с еднакъв успех при хора от различни култури, народности, възрасти и клинични картини.

Целта на конкретното обучение беше екипът на училището да получи знания за креативните терапии и умения за използване на техники от музикотерапията и арт- терапията за работа с деца със специални образователни потребности.

Представената тема „Въведение в трудотерапията“ от Жечка Иванова, впечатли присъстващите с широкия спектър от задачи, които си поставя и приложимост в ежедневието. Тя сподели от своя дългогодишен опит как чрез трудови дейности децата развиват двигателни умения и могат да постигнат максимална автономност, което повишава качеството им на живот и шансовете им да бъдат част от общността.

Карин дом има богат опит в прилагането на трудотерапията (обучение в битови и кулинарни умения, градинарство и др.) и арт -терапията при деца с различни дефицити (използването на различни арт техники за изработка на картички, мартеници, великденски яйца, моделиране на предмети от картон, хартия, изработка на пана от природни или текстилни материали). Резултатите са видими при децата – развитие на двигателни умения, подобряване на фината моторика, концентрацията и  удовлетвореността и не на последно място радост и усмивки след добре свършената работа.

Участниците споделиха, че обучението им е било много полезно с конкретните практически съвети на нашите специалисти и идеи, които могат успешно да прилагат при работата си с децата в своето училище.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни