За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Разширяваме партньорската мрежа за споделяне на опит и знания

31 май 2021

От юни 2019г., започна работата ни по проект „Карин дом – следващите 20 години” – Създаване на основен обучителен център и център за услуги за социално включване и независим живот на деца със специални нужди и техните семейства, финансиран от Фондации VELUX.

На 10/03/2021 проведохме онлайн партньорска с общественната организация „Yenme“ от Ашхабад, Туркменистан.  В рамките на срещата обменихме опит по отношение модела на подкрепа и терапия на децата от аутистичния спектър. От страна на туркменистанска организация се включи директора Гуля Чореклиева. „Yenme“ специализирана организация за  социално подпомагане на уязвими групи – деца със специални потребности, деца с различни категории увреждания, жени, възрастни хора, многодетни семейства и др.

В рамките на срещата очертахме конкретни посоки за сътрудничество.

Колегите от Туркменистан изразиха интерес и желания да проведем няколкодневно онлайн обучение и последващи супервизии, посветени на методите и инструментите, които Карин дом използва за оценка и терапия на децата от аутистичния спектър. Вече има и първи стъпки в тази посока. Екипът ни изпрати примерна обучителна програма “ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ – ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ”. Планираме в края на месец юли 2021 да проведем поредицата от онлайн обучение по програмата. Радваме се, че моделът ни на работи се припознава и оценява от организации извън България. 

На 02/03/2021 проведохме среща с екипа на Диагностичен център Неврофийдбек, на която обсъдихме възможностите ни за партньорство в бъдеще. В лицето на Карин дом екипът от професионалисти на Неврофийдбек припознаха бъдещ партньор за обучения  в няколко важни направления:

  • Сензорни моторни занимания при деца със специалните потребности; 
  • Изграждане на подкрепяща среда 
  • Комуникации с невербални деца
  • Стратегии и техники за справяне с предизвикателно поведение 

На 13 и 14 май екипът на Неврофийдбек се включиха в обучението на Карин дом по сензорно-моторни занимания.

Партньорството с диагностичния център от страна на Карин дом е добра възможност да сe включи допълнителен метод за диагностика и проследяване ефективността на  предлаганата терапия в новия център, който строим. 

image: pexels

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни