За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на повече от 50 учители и директори на Помощни училища от цяла страна

5 февруари 2016

„Точно от такова обучение имахме необходимост сега и веднага. Благодарим Ви!“ – споделиха учители и директори на Помощните училища в страната, след проведеното обучение в Карин дом.

Обучителният екип на Карин дом проведе обучение на повече от 50 учители и директори на Помощни училища от цяла страна. Обучението на тема: „Иновативни и практически приложими методи и подходи за работа с деца със специални нужди“, се реализира по проекта на THE VELUX FOUNDATIONS – „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“. Всеки участник получи сертификат за участието си в обучението и „Наръчник за работа с деца със специални нужди“, разработен и издаден от Карин дом.

Специалистите на Карин дом – Звезделина Атанасова – директор Център за професионално обучение, специален педагог и логопед, Стефка Цветанова – обучител, клиничен психолог и Андреас Андреу – обучител, кинезитерапевт, представиха:

  • Модели на добри практики в Европа;
  • Терапевтични практики с доказани резултати в Карин дом. Акцент беше работата с деца с аутизъм, ДЦП, множествени увреждания, Даун синдром, умствена изостаналост и др.;
  • Приложими методи и подходи за работа с деца със специални нужди. Акцентите бяха в обследването и оценката на нивото на децата;
  • Особености на комуникацията, поведението, социалните взаимоотношения, моториката, подходи за работа с деца със специални нужди;
  • Разултати от партньорството между Карин дом и някои Помощни училища в България – споделяне на добри практики;
  • Практическа сесия, в която участниците в семинара изработиха саморъчно различни визуални опори /символни картинки, визуални разписания, табла „първо – после“ и табла за награди/.

Зарадва ни изключителния интерес на учителите и директорите и тяхното активно участие. Срещата беше полезна за участниците и с това, че представителите на училищата успяха да обменят информация помежду си, да споделят своя опит за трудният път към успеха, да се запознаят с различни казуси през погледа на терапевтите.

В последните години Карин дом провежда последователни модулни обучения за персонала на някои помощни училища, между които ПУИ „Д-р Петър Берон“ – гр. Кубрат, ПУ „Д – Р П.БЕРОН“ – гр. Добрич, ПУ „Станата“– гр. Нови Пазар, ПУИ „Асен Киселинчев“– гр. Долни Дъбник и други. Обученията се провеждат, както в самите училища, така и в Център „Карин дом“. Благодарение на обученията, в тези училищата настъпиха промени, свързани с подкрепящата среда, визуализацията и структурата й, както и с увереността на учителите да търсят и използват алтернативни начини за комуникация, обучение, да адаптират и използват помощни средства за улесняване на адаптивните и функционални умения на децата.

Благодарение на своя “Ресурсен и обучителен център“, Карин дом предлага обучения на специалисти, свързани с образователната система и децата със специални потребности. Обучителният екип на Карин дом се състои от професионалисти с дългогодишен практически опит в използването на международно признати методи за работата с деца, специалисти в областта на специалната педагогика, логопедия, психология, кинезитерапия, ранна интервенция, социална работа, управление на социални услуги.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни