За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе обучение за специалисти по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

16 март 2018

На 13 и 14 Март в София специалистите от Карин дом – Светла Ангелова (логопед, специален педагог, консултант ранно детско развитие към програма „Ранна интервенция“ на Карин дом) и Димана Митева – Найденова ( психолог, обучител),  проведоха обучение за прилагане на въпросниците по възрасти и етапи ASQ-3 и ASQ-SE на екип към Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

В обучението взеха участие семейни сестри, работещи по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, подкрепящи млади бременни жени от уязвими общности, които стават майки за първи път. По програмата работят медицински професионалисти- сестри и акушерки, които по време на домашни посещения осигуряват подкрепа, грижа и нови знания на бъдещите родители в целия период от бременността до навършване на 2г. на детето.

В рамките на обучението бяха разгледани два типа въпросници – „Въпросници по възрасти и етапи – ASQ-3 – Система за наблюдение на детето от родителя“ и „ASQ:SE – Система за наблюдение на социално-емоционалното развитие на детето от родителя“.

Карин дом прилага „Въпросниците по възрасти и етапи“ (ASQ-3 и ASQ-SE) – скрининг, който се попълва от родителите и изследва развитието в 5 области: комуникация, груба моторика, фина моторика, решаване на проблеми и социално-емоционално развитие. Резултатите от него показват, дали детето има изоставане в съответната област спрямо нормата за възрастта. Инструментът дава на родителите идеи за стимулиращи развитието дейности.

Нa обучението бяха подробно представени характеристиките на въпросниците, начините за администриране и отчитане на резултатите и възможните последващи действия. Бяха разгледани и обсъдени различни казуси. Обучаемите имаха възможност да оттренират попълване на въпросниците от различни възрастови интервали с помощта на конкретни случаи, представени с видеа и проиграване на домашни визити.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни