За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Предстоящо обучение: Партньорство с родители. Родителски групи за взаимопомощ. 29, 30 април

2 април 2015

Скъпи колеги,

Каним Ви на обучение на тема: „Партньорство с родители. Родителски групи за взаимопомощ – опитът на Карин дом“

29 и 30 април 2015 г., Фондация „Карин дом“, гр. Варна

Обучението е подходящо за: Психолози, социални работници, педагогически съветници, възпитатели, учители, ресурсни учители, ръководители на центрове за социални услуги за деца и услуги в общността и други специалисти, работещи с деца със специални нужди и техните семейства.

Водещи: Женислава Сапунджиева – социален психолог, водещ групи за взаимопомощ и подкрепа за родители; Веселина Тинчева – специалист социални дейности, обучител

Изграждането на партньорство между родителите и специалистите, които работят с децата със специални нужди, е важна и същевременно предизвикателна задача.

В ежедневната си работа, специалистите срещат трудности да разберат напълно гледната точка на родителите, поведението и мотивацията им. Преодоляването на тези трудности помага на специалистите по-лесно да излагат своята гледна точка и да общуват със семействата, за да ги приобщят към терапевтичния процес.

Целта на обучението е участниците да научат:

  • Как да изграждат доверие с родителите;
  • Как да мотивират родителите за по-успешно сътрудничество;
  • Кои са предимствата на семейно-ориентирания подход;
  • Как да приемат съпротивите на родителите;
  • Как да преодоляват бариери в общуването и да се справят в конфликтни ситуации;
  • Как да ги подкрепят в трудни житейски ситуации и избори;
  • Как да създават възможности за повишаване на родителския капацитет при отглеждане на дете със специални нужди в семейна среда.

И ще получат практически съвети, за да планират дейности за:
– мотивиране на родителите;
– споделяне на родителски опит и подкрепа;
– оказване на ефективна помощ;
– овластяване на семействата.

В края на обучението участниците ще придобият и базисни умения за организиране и водене на групов процес /родителски групи за взаимопомощ и подкрепа/

В семинара ще бъдат използвани интерактивни методи и техники: индивидуални упражнения, ролеви игри, решаване на казуси от практиката и др.

Начало на занятията: 29.04.2015 г., 9:00 ч.
Време за провеждане на занятията: всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Такса за участие: 140 лв.
Отстъпка: 10% при записване на група от 6 и повече участника

Заплащането става по банков път:
Фондация „Карин дом“
Сосиете Женерал Експресбанк – клон Транспортна
IBAN: BG67 TTBB 9400 1506 0684 19
BIC: TTBB BG22

За повече информация:
Тел. 052/302 517, 0878 750 269 Магдалена Цонева, mtsoneva@karindom.org

Краен срок за записване: 24 април 2015г.

За записване:
Попълнете регистрационния формуляр ТУК

Очакваме Ви!
Екипът на Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни