За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обединени усилия за приобщаващо образование

30 март 2015

На 27-ми март, на Деня на отворените врати, Карин дом събра представители на отделните страни в процеса на приобщаващо образование, за да обменят идеи относно това как да подобрим подкрепящата среда за деца със специални нужди в детските градини. Участваха учители, родители, специалисти, представители от Ресурсен Център-Варна, Регионалния инспекторат по образование, Община Варна, доставчици на услуги за деца.

По време на срещата се представиха добри практики чрез дискусионния метод на „Живата книга“, като: стартирането на услугата „социален асистент“ в Община Варна през 2001г.; успешното партньорство на учители в детски градини с родители; положителния ефект от включването и активното участие на родителя в подпомагане развитието на детето; работата с децата за толерантност.

Гореща тема беше „социалният асистент“ – какви следва да са критериите за решение, дали детето да ползва тази услуга и недопустимостта детската градина да отказва прием на дете със специални нужди поради липсата на асистент. Наложи се мнението, че трябва да се преценяват актуалните към момента умения и потребности на детето, а не само диагнозата да носи информация за нуждата от придружител. Предложено беше детската градина да търси и прави подбора за социален асистент, както и да сключва договора с него, а не семейството да се оставя само да търси възможност да ползва тази услуга.

Представители на Регионалния инспекторат по образование очертаха като положителна насока за приобщаване на децата инициирането на открити уроци по спортни занимания в началните училища, на които да се демонстрира включването на деца със специални нужди. Допълнителен интерес към интегрирани спортни занимания показаха и детските градини, като специалисти от Карин дом предложиха своята подкрепа.

Всички предложения от срещата ще бъдат обединени в становище, което да се представи пред институциите, за да се предприемат необходимите промени.

През настоящата година Карин дом работи интензивно с три общообразователни детски градини във Варна за създаване на подкрепяща образователна среда за децата със специални нужди, като обучава и дава насоки на учители и родители, обменя идеи с ресурсните учители, подпомага децата на място. Добър пример за привличане на подкрепа е инициирането на студентски практики в тези детски градини от страна на Карин дом и Технически университет – Варна.

Взаимодействието с детските градини, както и проведения Ден на отворени врати се провеждат в рамките на проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни