За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на учители от община Свищов

16 октомври 2013

На 8 и 9 октомври обучителен екип на Фондация „Карин Дом“ проведе обучение на учители и специалисти от общообразователните детски градини и училища в община Свищов.

Обучението започна с посещение на ОДЗ „Радост“ гр. Свищов, където обучителите наблюдаваха занимания с включени в тях деца със специални образователни потребности.
Обучението продължи в пленарната зала на община Свищов. Експертите направиха сравнение и изясниха разликите между интегрираното и приобщаващото образование.

Акцент в програмата на обучението беше работата с деца със специални образователни потребности в общообразователните детски градини и училища. Учителите научиха как да подпомагат децата като: организират подкрепяща среда, улесняват общуването и стимулират познавателните им умения. По време на презентациите екипът представи своя опит с много примери от практиката в снимков и видеоматериал.

Педагозите получиха информационни материали за различните диагнози и състояния при деца със специални образователни потребности. Ето едно от споделените мнения на педагозите:

„Получих отговори на толкова въпроси, които ме вълнуваха. Никое обучение, на което съм присъствала до сега, не ми е допаднало толкова много!“

На 10 октомври обучителният екип направи супервизия с надграждащо обучение в ДЦДУ Свищов с директор Теменужка Тодорова и дадоха висока оценка за работата на екипа на дневния център.

В рамките на своето гостуване в Свищов, екипът от Фондация „Карин Дом“ се срещна и с кмета на общината г-н Станислав Благов и даде интервю за местни медии.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни