За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Фондация Карин Дом инициира работна среща в Министерството на Здравеопазването по темата ранна интервенция

4 октомври 2013

На 18 септември Фондация „Карин дом“ проведе работна среща в Министерството на Здравеопазването за представяне на резултатите от свое изследване, насочено към възможностите за регламентиране на услугите ранна интервенция в България. Д-р Апостол Апостолов представи резултатите от изследването и постави на обсъждане основните изводи от изследването, което е реализирано в периода септември 2011-януари 2013.

На срещата присъстваха представители на ресорните институции, имащи отговорност за реализирането на деинституционализацията в България – Министерството на Здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето. Домакин на срещата беше г-жа Анна Темелкова – ръководител проект „Посока семейство“ към Министерство на здравеопазването.

Резултатите от изследването са публикувани в изследователски доклад, озаглавен „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3 години“.

Пълният текст на доклада на можете да намерите тук на български език или тук на английски езикРезюме на доклада под формата на лесно-достъпна брошура можете да намерите тук.

По време на срещата, Фондация „Карин Дом“ получи покана и пое ангажимент да стане член на нова работна група към Министерството на Здравеопазването, коята разработва методология и финансов стандарт за услуга Ранна интервенция като част от проекта „Посока Семейство“. По този проект се преструктурират домовете за деца 0-3 (ДМСГД), като се включва предоставянето на услуги по ранна интервенция. Фондация „Карин Дом“ пое ангажимент и да предостави писмено становище за формата на регламентиране на ранната интервенция в България, което ще има за цел диференцирането на ранната интервенция от дуги услуги за деца с увреждания.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни