За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на екип за ранна интервенция от Сдружение «Еквилибриум»

14 декември 2011

Обучение на екип за ранна интервенция от Сдружение «Еквилибриум»

През периода 12-16 декември Четирима специалисти от КСУДС – Русе ще преминат обучение в Карин дом  на тема „Ранна интервенция при деца с изоставяне в развитието – общностен подход“. Обучението се осъществява в рамките на проект „Необикновени родители на необикновени деца – семейно ориентрани подходи за ранната интервенция при деца със специални нужди“ финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ по Фонд „Подкрепа за родителски организации на деца с увреждания“.

Първият обучителен модул по проекта се провежда в Карин дом – Варна. Обучението включва наблюдение на индивидуални и групови сесии с деца в центъра, домашни визити, теоретичен курс  подкрепен с богат снимков и видео материал, практически упражнения с участниците в обучението, дискусии  по темите.

В програмата се представят иновативни методи и подходи  за работа с деца със специални нужди и техните семейства, а  участниците усвояват базови понятия и умения. Акцентира се на използването на основните принципи на семейно – ориентирани практики в работа с деца и семейства.

Обучението ще продължи с втори модул през февруари 2012г. и ще приключи с кратък теоретичен и практически  изпит за всеки участник и получаване на сертификат.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни