За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кратко обучение по сензорна интеграция в Карин Дом

12 декември 2011

На 9ти декември госпожа Мери-Маргарет Ундзор, ерготерапевт от САЩ, направи кратко обучение на екипа на Карин Дом на тема „Сензорна интеграция“. Тя представи основните принципи на сензорната интеграция като подкрепи теорията с примери от обучителен филм. 

Във втората част от обучението г-жа Уиндзор консултира родителите на дете от Карин дом относно неговите снезорни проблеми и даде практически съвети и нагледни примери за това какво може да бъде направено за преодоляване на сензорно-интегративната дисфункция. Родителите бяха изключително доволни от получените съвети и изказаха сърдечни благодарности, а специалистите от Карин Дом се надяват да поддържат професионални контакти с г-жа Уиндзор и за в бъдеще. 

Част от екипа на центъра присъства и на тридневния курс на г-жа Уиндзор за работа с тест за диагностика на деца със специални нужди – теста Бейли (Bayley). 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни