За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ден на Отворени врати в Карин дом за децата и техните семейства

30 август 2022

Вчера казахме „Добре дошли!“ на деца, родители и приятели от социалния сектор, специалисти, представители на граждански организации – родителски организации и други доставчици на социални услуги в града.

Организирахме този ден на отворени врати в новия терапевтичен и образователен комплекс на Карин дом специално за децата, за да ги запознаем с променената обстановка, а родителите им с новите възможности, които ще можем да предложим.

Гостите приветстваха изпълнителният директор на Карин дом – Борислава Черкезова заедно с Жечка Иванова – наш дългогодишен колега и педагог, отдал сърцето си на децата.

Благодарим на всички малки и големи гости за пожеланията и заряда, за вярата и доверието!

Вярваме, че всяко дете има право да случва своите мечти и за нас е огромна радост, че можем да подкрепим децата да поемат своя собствен път!

Официалното отрязване на лентата ще направим заедно с партньори, дарители и деца

на 19 септември 2022г.

Срещата се реализира по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни