За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стартираха обученията на база Наръчник за каскадно обучение с подкрепата на Фондации Велукс

7 юни 2021

Карин дом стартира цикъл от обучения на база на Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда. Настоящата инициатива е по проекти на Карин дом, финансиран от Фондации „Велукс” и цели изграждане на партньорска мрежа. Нашето желание е да подпомогнем мотивирани социални и образователни структури, да изградят подкрепяща, приобщаваща среда за всички деца с акцент върху децата със СОП, чрез включване в цикъл обучения и каскадно обучение за техните екипи.

Имаше голям интерес към представянето на Наръчника, което се състоя на 18 май, като в него се включиха над 100 човека. Аудиторията беше многообразна – ръководство и педагогически персонал от детски градини от цялата страна, включително малки и отдалечени населени места, ресурсни учители, психолози и логопеди, както и участници от Дневни центрове за деца с увреждания, РЦПППО, ЦСОП, НПО и специалисти с частна практика.

След представянето на Наръчника, желаещите да участват в каскадните обучения за обучители, имаха възможност да кандидатстват с мотивационно писмо за включването им в предстоящия цикъл обучения. Обученията ще се провеждат онлайн. Предвидили сме 6 теми, които кореспондират с програми на Фондация “Карин дом”, одобрени от МОН. Обученията ще включват знания и умения както за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда и работа с деца със СОП, така и за развиване на обучителни умения. Преминалите цикъла обучения участници ще предадат наученото на своите екипи (учители и помощен персонал) чрез т.нар. каскадни обучения.

В резултат на подбора се оформи разнообразна група от 25 специалисти с креативни идеи и таланти, която ще има неформално пространство за споделяне на идеи и добри практики за учене. По време на първия организационен уебинар на 3 юни участниците в групата се запознаха, споделиха мотивацията и очакванията си и получиха първите си задачи. Те представиха себе си и своята организация в рамките на 30 секунди и влязоха в необичайна за тях роля. Поставихме основните правила за работа в групата и какво ни предстои до края на цикъла от обучения, които ще продължат до пролетта на 2022г.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни