За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стартираха обученията на база Наръчник за каскадно обучение с подкрепата на Фондации Велукс

7 юни 2021

Карин дом стартира цикъл от обучения на база на Наръчник за каскадно обучение за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда. Настоящата инициатива е по проекти на Карин дом, финансиран от Фондации „Велукс” и цели изграждане на партньорска мрежа. Нашето желание е да подпомогнем мотивирани социални и образователни структури, да изградят подкрепяща, приобщаваща среда за всички деца с акцент върху децата със СОП, чрез включване в цикъл обучения и каскадно обучение за техните екипи.

Имаше голям интерес към представянето на Наръчника, което се състоя на 18 май, като в него се включиха над 100 човека. Аудиторията беше многообразна – ръководство и педагогически персонал от детски градини от цялата страна, включително малки и отдалечени населени места, ресурсни учители, психолози и логопеди, както и участници от Дневни центрове за деца с увреждания, РЦПППО, ЦСОП, НПО и специалисти с частна практика.

След представянето на Наръчника, желаещите да участват в каскадните обучения за обучители, имаха възможност да кандидатстват с мотивационно писмо за включването им в предстоящия цикъл обучения. Обученията ще се провеждат онлайн. Предвидили сме 6 теми, които кореспондират с програми на Фондация “Карин дом”, одобрени от МОН. Обученията ще включват знания и умения както за изграждане на подкрепяща, приобщаваща среда и работа с деца със СОП, така и за развиване на обучителни умения. Преминалите цикъла обучения участници ще предадат наученото на своите екипи (учители и помощен персонал) чрез т.нар. каскадни обучения.

В резултат на подбора се оформи разнообразна група от 25 специалисти с креативни идеи и таланти, която ще има неформално пространство за споделяне на идеи и добри практики за учене. По време на първия организационен уебинар на 3 юни участниците в групата се запознаха, споделиха мотивацията и очакванията си и получиха първите си задачи. Те представиха себе си и своята организация в рамките на 30 секунди и влязоха в необичайна за тях роля. Поставихме основните правила за работа в групата и какво ни предстои до края на цикъла от обучения, които ще продължат до пролетта на 2022г.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now