За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучителен център Карин дом – обучава родители и специалисти от 1998г.

8 юни 2020

Скъпи приятели,

по повод предстоящия 24-ти рожден ден на Карин дом, продължаваме с нашето пътуване във времето с разкази и снимки с успешните примери, идеи и послания. Още от своето създаване, Карин дом намира смисъла да подкрепя не само децата и техните родители, но и да предаде своя опит и наученото на специалисти, работещи с деца със специални нужди идеи. Само по този начин могат да бъдат обхванати все повече центрове и институции за деца, които да повишат квалификацията на своите кадри и да бъдат по-ефективни в грижата за децата.

Обучителният център е създаден през 1998 г. и разполага с въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезитерапията.

През 2000г. започва да функционира Конферентният център на последния етаж в сградата на Карин дом / зала за 80 души, с лесен достъп от стълбището и асансьор и санитарни помещения за хора с двигателни проблеми. Изграждането на тези ценни придобивки стана възможно благодарение на помощта на Японското посолство и Обединени Холандски Фондации. А през  2001г. изпълнителен директор на Фондация Карин дом става Румяна Хинова.

Карин дом организира национална конференция с международно участие на педиатри, невролози от Великобритания и Швейцария, на тема „Ранна интервенция. Партньорство с родителите.“ Участват над 130 терапевти, педагози,психолози, лекари, социални работници, родители. Студенти от цялата страна провеждат практиката си или подготвят дипломните си работи в Карин дом. Професионални услуги в Карин дом получават повече от 156 деца със специални нужди и техните семейства.

През 2002г. – по проект “Развитие на Карин дом като Център за обучения и ресурсен център” стартира обучителната дейност на екипа ни и разпространение на модела на работа на Карин дом със специалисти от различни социални институции, дневни центрове, от страната-Варна и региона.

Започват обучения в цялата страна, които са приоритет на Карин дом и до днес, с който помогнахме да се трансформират няколко институции за деца с увреждания, като правихме обучения и оказвахме практическа подкрепа на място в тези институции. Като цяло имаме въздействие върху процеса на деинституционализация в страната с подкрепа на Институт Отворено общество – Лондон.

Благодарим на всички за общите усилия, мечти и доверието в нашата работа вече 24 години!

Следете и останалите ни разкази от сайта и фейсбук страницата на Карин дом!

 Снимки: архив Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни