За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Медицински Университет и Карин дом – съвместно обучение „Ранна детска интервенция“

31 юли 2017

„Малките деца с увреждания имат право на съответна помощ от специалист, вкл. подкрепа за техните родители“ – Конвенция на ООН за правата на детето.

Ранната интервенция за деца е мултидисциплинарна, координирана система от професионални услуги, свързана с развитието на децата в първите години след раждането, които са в риск от забавяне на развитието или задълбочаване на вече идентифицирано увреждане.

Ранната интервенция има превантивен характер. Тази социална услуга се определя като предоставяне на подкрепа на семейства на бебета и малки деца и осигуряване на достъп до наличните ресурси с цел подобряване развитието на детето и живота на семейството. В България тази услуга все още не е добила достатъчна популярност и устойчивост. Но все повече специалисти осъзнават нуждата да предлагат на семействата такава услуга.

За да отговорим на нуждите на специалистите от обучение в посока развиване на услуга за ранна интервенция, съвместно с Медицински университет – Варна подготвихме и проведохме следдипломното обучение „Ранна детска интервенция“.

Курсът завърши през месец юли. В него се включиха над 30 специалисти от цяла България. Между тях имаше логопеди, психолози, социални работници, ерготерапевти, рехабилитатори, специални педагози, медицински сестри и др. Програмата бе разпределена в два модула по 3 дни. В първия модул участниците имаха удоволствието да слушат теми, подбрани и поднесени от преподаватели от МУ – Варна.

Във втория модул акцент беше практиката на консултантите по ранно детско развитие на Карин Дом. Те споделиха своя опит, като се базираха на постигнатите добри резултати в програмата „Ранна интервенция“.  Обучаемите имаха възможност да се включват в работа в малки групи, ролеви игри, дискусии, да обменят идеи и опит взаимно.

Изненада за всички бяха директните включвания на специалистите от САЩ – Джуди Нюман и Кати Хийслоп, които пък запознаха участниците с международния опит в областта на ранната детска интервенция и новостите в методите и подходите при работа с деца и семейства в САЩ.

Всички участници получиха освен презентационните материали и много допълнителни материали – брошури, дискове, книги. Участници в курса си тръгнаха убедени, че подкрепата за детето от пренаталното му развитие до осмата година е необходима, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, което ще му гарантира най-доброто развитие.

Текст: Звезделина Атанасова, Директор на Обучителен център – Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни