За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Прием в „Монтесори група“ за деца от 6 до 7г. със специални образователни потребности

8 януари 2024

Скъпи родители,

„Монтесори група“ за деца със специални образователни потребности в Карин дом обявява прием за деца на възраст от 6 до 7г. за полудневна форма на обучение. С децата работят специален педагог и помощник-възпитател.

Фондация „Карин дом“ има дългогодишна практика за работа по метода на Мария Монтесори с деца със специални образователни потребности. Дългогодишният ни опит ни мотивира да организираме и следобедни занимания за деца със специални образователни потребности. Заниманията на децата се провеждат в отлично организирана Монтесори среда с оригинални учебни материали и изработени от екипа такива. За децата в групата е предвидена подкрепителна следобедна закуска от сезонни плодове.

Карин дом е възприел Монтесори модел за работа от 2001 година като се старае да осигурява свободата на всяко дете да развива своя потенциал. Работата на специалистите по метода Монтесори се супервизира от Феодора Станчов, дългогодишен експерт в Монтесори педагогиката във Франция.

Заниманията са организирани в малки групи, сформирани в определени дни от седмицата от 13:30 до 16:30ч. в Карин дом на адрес: бул. „Цар Освободител“ 86А (зад Здравната каса). 

Заниманията се базират на класическата Монтесори педагогика в подготвена подкрепяща Монтесори среда.

В програмата на децата са включени занимания с цел подпомагане развитието в следните области:

  • Практичен живот
  • Сензорно развитие
  • Език и реч
  • Математика
  • Космическо обучение
  • Поддържане на връзката на децата с природата

Залата за игра и обучение са изцяло проектирани според нуждите на децата и изискванията на Карин дом. „Монтесори група“ разполага с просторна зала за занимания, зони за игра на открито. Обзавеждането, настилките и цялостната среда са в синхрон с детските възприятия. Средата е достъпна, функционална и екологична.

Критерии за прием на деца в групата:
– деца със специални потребности на възраст 6-7 г.
– със социални умения в група от връстници
– с основни умения или да оказват съдействие за обличане, събличане, знак за тоалетна
– имат потребност от развиване на комуникативните, познавателни и социални умения.

Прием:

  • Предварителен разговор с родителите и попълване на Заявление
  • Обследване с екип на Карин дом (с водещия на групата, логопед и психолог). Обследванията се провеждат във вторник 10.30ч.
  • За децата от групата ще бъде изготвена „Оценка на потребностите“ и „Индивидуален план за подкрепа“
  • Финансирането на групата е осигурено от проектна дейност на Карин дом.

За повече информация и записване се свържете със Светла Тодорова, мениджър Монтесори екип, тел: 0882 364 337, имейл: stodorova@karindom.org

Услугата ще се предлага в рамките на учебната година с прекъсване за националните и официални празници за България, дните от Коледа до първия работен ден на следващата календарна година, дните планирани за обучение на специалистите с цел повишаване на квалификацията им.

Заниманията са безплатни за родителите и се реализират по проект „Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване“ на Карин дом, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Снимка: Карин дом, фотограф Гергана Енчева

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни