За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Карин дом на колела“ посети Шумен, Велики Преслав, Върбица и с. Маломир

6 декември 2023

„Карин дом на колела“ е проект, който се роди от партньорство между Фондация Кахане и Фондация Карин дом за предоставяне на иновативни и подкрепящи услуги за деца със специални потребности и техните семейства от малки населени места.

От 21 до 23 ноември, 2023 г. специалистите от екип „Ранна интервенция“ към Карин дом – логопедите Светла Лазарова, Светлана Ангелова, психолога Михаела Иванова и физиотерапевта ни Нергис Шаип посетиха няколко населени места в област Шумен.

На 21 ноември специалистите ни бяха в гр. Велики Преслав, където проведоха Група за игра, извършиха консултации на деца и родители, както и на специалисти, работещи в сферата на детските заведения, социалните услуги и други. Също така бяха проведени обучение и супервизия на специалистите, обсъждайки казуси по случаи. На 22 ноември екипът посети ДГ Мир в с. Маломир, където проведоха консултации с деца, родители и специалисти от детското заведение и Група за игра. По-късно през деня посетиха и гр. Върбица с цел провеждане на обучение и супервизия на специалисти от общината, като се обсъдиха казуси по случаи. На 23 ноември проведоха обучение в областта на ранната интервенция, беседи за ранното детско развитие и супервизия на екипа в ЦСРИ- гр. Шумен. Бяха обсъдени и казуси по конкретни случаи.

По време на посещенията екипът работи в посока популяризиране на групата за игра по метода Баланова, супервизии на колеги от община Шумен, обучение на специалисти и изграждане на междусекторно сътрудничество, както и консултации с родители и деца.

Благодарим на колегите и родителите за доверието и топлия прием! Продължаваме да мислим за тях и сме готови да им съдействаме.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни