За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Mонтесори терапия за деца със специални нужди

Целта на проекта е да актуализира и обогати професионалните познания на 6 специалисти от Карин Дом в областта на Монтесори терапията чрез обучение в работна среда, организирано от Университета за приложни науки, Ротердам – нашата партньорска организация по проекта. Проектът е насочен също към подобряване на уменията на специалистите като специални педагози и обучители по методиката на Монтесори терапията.

Очакваният резултат е качествена мобилност, която да благоприятства директната индивидуална работа с децата със специални нужди и груповите и мултидисциплинарни сесии и обучителни практики, провеждани в Центъра.

Дейности по проекта:

Подготовка за мобилността на избраните 6 специалисти от екипа на Карин Дом: участие в курс по английски език, който да подобри техните познания в областта на Монтесори терапията и интеркултурна подготовка за мобилността в Холандия; Мобилност – 2 седмици – практическо обучение в Университета за приложни науки, Ротердам.


Период на изпълнение

декември 2009 - април 2010

Финансира се от

Център за развитие на човешките ресурси, Програма за учене през целия живот, секторна програма за мобилност Леонардо да Винчи