За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Мамо, наблюдавай ме…говори ми… слушай ме!

24 януари 2017

Все повече се говори за това колко е важно участието на родителя в терапията и ежедневието на детето с езиково-говорни нарушения. Един от приоритетите на специалистите от Карин дом е да работят заедно със семейството – да обучат родителите как да взаимодействат и стимулират комуникацията с децата си. Това мотивира нашият логопед Петя Вичева да подпомогне комуникацията на родителите с техните деца като представи гледната точка на детето и сподели някои насоки, които са доказали ефективността си в практиката й. Ето няколко лесни за прилагане идеи как можете да бъдете по-креативни в ежедневието и по-ефективни в комуникацията с децата си!

Мамо, наблюдавай ме…говори ми… слушай ме!

„Аз виждам много интересен предмет там горе, но не мога да го стигна. Започвам да се въртя сякаш търся нещо…  Взех стола и се качих върху него, пресегнах се към предмета и аха да го взема, но твоята ръка ме изпревари. L

  • Давайте възможност на детето само да разреши проблем и да достигне целта си.

Мамо, аз искам сок, играчка, солети, шоколад… искам всичко!

  • Предложете на детето да избере едно от две желани неща.

„Мамо, чувам гласа ти, но не те разбирам…“

  • Говорете на детето кратко и ясно, с прости изречения. Не бъдете многословни!

 „Забавно е, когато повтаряш моите звукове и срички.“

  • Не пропускайте тези моменти! Повтаряйте звуковете и сричките, които вече може да изговаря Вашето дете, за да го стимулирате да ги повтаря многократно и впоследствие да произнесе нови срички и думи, които Вие му казвате.

„Мамо, защо казват на „буто“ – кола, а на „ам“ –храна?”

  • Избягвайте умалителните или бебешките думи! Когато детето произнесе подобна автономна дума (като „ам-ам“, „папо“…), Вие не пропускайте да изговорите и правилната.

 „Мамо, понякога ми трябват около 5 секунди, за да ти отговоря.“

  • Изчаквайте детето поне 5 секунди, за да поиска, назове предмета или да отговори на въпроса Ви.

 Мамо, ако много искам играчката, но не мога да я стигна, аз ще те потърся!“

  • Поставяйте желани предмети на видимо, но недостъпно място, за да мотивирате детето да комуникира с Вас. Стимулирайте го да поиска предмета с жест или да го назове и след това му го подайте.

„Мамо, казах нова дума, а ти не забеляза…“

  • Поощрявайте детето, когато направи опит или произнесе нова дума.

 

Автор: Петя Вичева, Карин дом

 

Петя Вичева е част от терапевтичния екип на Карин дом от 2012г. Провежда индивидуални сесии и консултации на деца с комуникативни нарушения. Интересите й са свързани със семейно-ориентирания подход, интерактивното взаимодействие, сензорно-базираните дейности и комуникацията, хранене и пиене. В работата си обича да интегрира ефективни терапевтични методи, които водят до стимулиране на комуникацията. Нейно предизвикателство са езиковите нарушения на децата от аутистичния спектър, както и на децата с емоционално-поведенчески особености. Петя Вичева е сертифициран PECS и АBA терапевт. Прави диагностика на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване, с цел превенция на риск от дислексия, като прилага Картинен тест за фонологично осъзнаване при деца от 4-7 г.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни