За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Интервю с Кати Хислоп- специалист по ранно детско развитие от САЩ, част III

19 юли 2016

Продължаваме разговора си с Кати Хислоп – консултант Ранна интервенция към Университета на Орегон, в Юджийн, САЩ, един изключителен специалист в работата с деца от аутистичния спектър и техните семейства.

Има ли нови терапевтични методи, които все още не се прилагат от специалистите в България?

Все още в много от терапевтичните програми в България, се набляга на т.нар. „ експертен модел“. Този модел предлага на родителите да заведат детето при терапевт, който работи само с детето в индивидуални сесии. В Карин дом се предлагат групи за семейно-медиирана интервенция, в които терапевтът обучава родителя как да използва стратегиите и методите, така че родителите да могат да общуват по-ефективно, да взаимодействат и учат детето си у дома. Терапевтът подпомага развитието на родителските умения във всяка дейност с детето. Необходимо е семейно – медиираната интервенция да бъде предлагана в повече програми в цяла България, защото е доказано, че е много ефективна.

Кати, ти проведе вътрешни квалификации на екипа на Карин дом. Какво ти е мнението за подготовката на специалистите и какви са твоите препоръки?

По време на годишните си визити през последните две години, съм свидетел на невероятната работа, която се върши в Карин дом. Терапията, която се предлага в Карин дом e синхронизирана с най-добрите практики за качествена терапия по света. Терапевтите, с които работих са отлично обучени и разбират практическото приложение на доказали се в практиката стратегии за интервенция, изпълнявайки висококачествени услуги компетентно и последователно. Родителите са поканени да се включат във всеки аспект в терапията на тяхното дете, защото Карин дом разбира важността и ценността на работата с родителите като партньори в обучението и подкрепата на всяко дете. Всички изследвания показват, че колкото по-рано децата и семействата получат подкрепа, толкова по-добър е дългосрочния изход за всички.

Кати, ти проведе обучения на родители и специалисти, посети семейства, включени в програма „ Ранна интервенция“, наблюдава работата на специалистите в Карин дом. Какво те впечатли най-много в България?

Всички деца, които наблюдавах в Карин дом през последните 2 години, показват значително подобрение по отношение на социалните им връзки с другите, функционалната им комуникация, когнитивни умения и умения за справяне в ежедневието. Примерно, при децата особено се е повишила привързаността към родителите им и способността им за ефективно взаимодействие и комуникация с хората около тях. Те също така са подобрили уменията си за самообслужване – научили са се да се обличат и да се обслужват сами  (една от целите на всички родители). Родителите съобщават, че са по-спокойни на обществени места, защото сега те разбират как да отговорят на нуждите на детето и на въпросите на другите хора. Децата също така са по-добре подготвени за постъпване в училище. Като се предлага образователна подкрепа още от ранните детски години на децата със специални потребности и техните семейства, се намаляват разходите в дългосрочен план, цялостното развитие и социален живот, подобрява се качеството на живот за семейството. Карин дом е международен лидер в предоставянето на тези толкова необходими качествени услуги.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни