За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Лятно училище – младежко добротворчество

Проектът „Лятно училище за младежко добротворчество“ има за цел да вдъхнови и повиши ангажираността на младежите към каузата за социална подкрепа и да стимулира тяхната инициативност по отношение на опазването на природната среда.

Очакваното въздействие на заложените дейности върху младежите ще бъде повишаването на техните знания и развитие на личностни качества – умения за социален живот, да обменят идеи, да показват толерантност, да се съобразяват с другите, да работят в екип. Участието на младежите в дейности с деца със специални нужди ще подпомогне децата да се развиват в социален контекст и да бъдат по-добре разбирани и приемани в обществото.

Дейности по проекта:

  • Обучение на младежи за взаимодействие с деца със специални нужди;
  • Организиране на съвместни инициативи на младежите с децата със специални нужди – еко-инициативи в градината на Карин Дом, плувни и спортни занимания с децата, организиране на екскурзии и празници
  • Разпространение на информация за спецификата на доброволчеството при деца със специални нужди и за инициативите на добротворците в Карин дом.

 

 

Период на изпълнение

юни 2011 - октомври 2012

Финансира се от

Програма Младежки проекти 2011, Дирекция "Младежки дейности и спорт", Община Варна