За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом се включи в първата конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот“, МУ-Варна

4 октомври 2016

На 30 септември в Медицински Университет-Варна на конференцията „Здравните грижи – принос за качеството на живот“, заместник-директорът на Карин дом – Веселина Василева, представи една рядко обсъждана тема в обществото и сред медицинските специалисти. Разискването на темата за „Съобщаване на нежелана новина във връзка с раждане на дете с увреждане“ и комуникацията на специалистите, ангажирани в родилните отделения със семейството, предизвика интерес и предостави конкретни стъпки за реакция в този толкова труден момент от живота.

Веселина Василева представи „Национално проучване на знанията, нагласите и практиката на медицинските специалисти, работещи пряко с бебета и малки деца с увреждания“. Проучването беше извършено по време на обучения за медицински специалисти от Фондация „Карин дом” на тема: „Съобщаване на нежелана новина във връзка с раждане на дете с увреждане“. Обученията, които бяха в рамките на проект „Социално включване” на МТСП, се извършиха от екип от 12 психолози в периода септември – ноември 2014г. В проучването бяха обхванати 36 родилни и неонатологични отделения към болници в страната и 290 медицински специалисти.

Предложенията на Карин дом в тази посока са да се променят нагласите на обществото и специалистите – чрез обучения, подобряване на материална база, обособяване на стая за разговор със семейството, назначаване на психолог, промяна в практиката на самите медицински специалисти и тяхната предварителна подготовка за реакция в такива ситуации, както и партньорство с неправителствени организации, които имат опит в областта.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни