За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Уебинар за адаптирането на децата със слухови затруднения, проведохме с учители и директори на детски заведения

22 октомври 2021

На 21 октомври 2021. екипът ни проведе уебинар за специалисти на тема: „Средата ни учи“, който предостави основна информация и насоки за работа с деца със слухови затруднения в условията на детската градина. Идеята да предложим тази тема се породи съвместно с родители на деца със слухови затруднения, на които предстои да постъпят и да се адаптират в средата на детската градина. В уебинара се включиха 21 детски учители и директори от Варна и страната, със заявен интерес по темата.

Нашият колега Доктор по логопедия и слухово-речеви рехабилитатор Николета Йончева сподели някои основни специфики в работата с деца със слухови апарати и кохлеарни импланти.

Събитието имаше за цел да помогне на учителите да си отговорят на някои важни въпроси като:

• Подходяща ли е тази среда за детето?
• Каква е разликата между слухови апарати и кохлеарни импланти?
• Какво чува детето?
• Как да му говоря?
• То дали ме разбира?
• Какво значи, когато апаратчето му свети?
• Ще може ли да се справя с учебния материал както другите деца?

В рамките на уебинара д-р Йончева даде насоки за изграждане на подкрепяща среща за детето с увреден слух. Обърна внимание, че детето с увреден слух може да се развива също както всяко чуващо дете, като е необходимо да бъде поставено в благоприятна за него среда и да му бъдат приложени подходящи стимули. Беше изяснена техническата страна на работата и приложението на слуховите апарати и кохлеарните импланти. Важна роля в работата с децата с слухови затруднения играе слухово-речевия рехабилитатор и логопеда, която беше демонстрирана нагледно с видео.
Водещата даде стратегии, които учителят да използва, за да подкрепи детето. Демонстрира някои често използвани и полезни в ежедневието жестове за комуникация. И накрая сподели за „скритите таланти“ на тези деца – тяхната музикалност и танцови умения!
В края на уебинара участниците имаха възможност да задават въпроси и да разменят контакти с д-р Йончева, с идеята за бъдеща подкрепа на конкретни случаи.

Photo credit: https://leader.pubs.asha.org/

Уебинарът се проведе в изпълнение на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца
със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни