За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екипът на ДГ №13 „Иглика“ в кв.Виница с първо обучение по проект „Място за всяко дете“

25 октомври 2021
Специалистите от Карин дом
Димана Митева-Найденова – психолог и Ваня Йорданова – логопед
се срещнаха с учители, специалисти и помощник-възпитатели от ДГ № 13 „Иглика“
за първото си обучение по проект „Място за всяко дете“.

В рамките на проекта ще работим за подобряване на приобщаващата среда в детската градина и надграждане на знанията и уменията на екипа в посока приобщаващо образование на деца със специални нужди.

Обучението обхваща теми, разработени по програми, одобрени от МОН, а именно „Изграждане на подкрепяща и приобщаваща среда“ и „Работа в структурирана среда“, които ще донесат на учителите 2 кредита, а за помощник-възпитателите ще има възможност да се издаде документ за част от професия от ЦПО „Карин дом“. Обучението ще бъде разделено на няколко части, за да можем комплексно, адекватно и в детайли да обхванем всички горещи теми и въпроси, както и да работим по конкретни казуси и ситуации. Заедно специалистите от Карин дом и екипа на ДГ „Иглика“ ще търсим най-ефективните решения по въпросите на приобщаващото образование.

С радост споделяме, че ДГ №13″Иглика“ в кв.Виница е една градина с много добре изградена, помислена и структурирана приобщаваща среда, за чието надграждане и усъвършенстване сме готови да споделим опита си и с удоволствие да работим съвместно. По проекта предстоят още обучения, супервизии, събития за приемственост и др.
По проекта ще работим съвместно по програми „Обади се на експерт“ и „Младши подкрепящ учител“. 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни