За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранната детска интервенция – един от приоритетите на Карин дом от 2007г.

18 юни 2020

През 2007г. Мариана Николова поема поста изпълнителен директор на Карин дом и за период от почти 10 години успява да развие и осигури устойчиво финансиране на услугите за деца и семейства, а един от приоритетите е ранната детска интервенция. През 2011г. са разкрити комуникативни групи за деца с говорни проблеми. 2012г. в партньорство с Фондация за децата в риск по света се открива Библиотека на играчките. Стартира новата услуга “Групи за игра” за деца и родители. Въвежда се терапия на трамплин за деца с различни специални нужди. Разкрита е и група за деца с медиирана от родителите интервенция, създадени са комуникативни групи за деца с комплексни нужди. Стартира проекта „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България”, финансиран от Фондации Велукс за изграждане и развиване капацитета на Обучителния център (2013-2016).

През 2009г са осъществени проекти: „Добри практики за ранна интервенция при деца с интелектуални затруднения – ІІ част“Надграждане знанията и уменията на екипа на Карин дом по Проект „Монтесори терапия за деца със специални нужди Обучения на тема ,,Педагогически методи и подходи за стимулиране развитието на деца с обучителни трудности” – с лектори Рут Бентли, Тринити Фийлдс – Великобритания, доц. Виолета Боянова от НБУ /Невропсихология/; Сара Фин и Кейти Перо – Великобритания на тема: Мултисензорни среди, Сензорна интеграция и окюпейшън терапия – 2 специалисти обучени:Въвеждащ курс по Бобат терапия в Лондон и Курс по Окюпейшън терапия – Лондон.

Проведен е цикъл обучения от обучителния екип на Карин дом по проект „Добри практики за ранна интервенция при деца с интелектуални затруднения – ІІ част“ за 208 специалисти от 16 организации (Дневни центрове, Ресурсни центрове, Помощни училища, Специални детски градини, КСУДС) от различни региони на страната (Варна, Добрич, Шумен, Разград, Васил Друмев, Нови Пазар, Търговище, Силистра, Русе, Златоград).

През 2010г. стартира  програма „Ранна интервенция“ с усилията на екипа и ръководителя на проекта Веселина Василева ( директор развитие), която горещо поддържа и развива услугите за най-малките като един от приоритетите на Карин дом. 

Фондация „Карин дом” разработва и реализира Програма „Ранна интервенция” от септември 2010г. в партньорство с Община Варна, финансирана от Фондации „Отворено общество”, Програма Ранно детско развитие– Лондон. Програмата е развита по модел на услуги в Канада, САЩ и Европа и използва стандартизирани инструменти за скрининг и оценка. Програмата на Карин дом е припозната, като добра практика от УНИЦЕФ, подпомогаща децата под 3 години да растат в сигурна и подкрепяща семейна среда и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

Карин дом стартира услугата през 2010г., като до края на 2019г. са обхванати повече от 900 деца. Основният използван подход е семейно-ориентираният, който е иновативен за България. Фокусът на работа на специалистите от Карин дом е не само детето, но и цялото семейство, което да има активна роля в програмата. Услугите се предоставят обикновено в дома, за да се осигури изграждането на полезни функционални умения в ежедневния живот на семейството. Подкрепят се детето и семейство като се развиват неговите силни страни, за да могат родителите да имат увереност, че могат да се справят и сами.

Първоначално програмата е финансирана от Отворено Общество, Лондон и Будапеща за подкрепа на семейства с деца с увреждания или риск от развиване на такива, с цел превенция на изоставянето им в институции като част от процеса на деинституционализация, започнал в България. В обучението, водено от лектори-консултанти от Програма „Ранна интервенция“ във Ванкувър, Канада е  включен целия екип на програмата и представители на Община Варна, специалисти от ОЗД, ДСП, медицински специалисти.

От самото начало на Програма Ранна интервенция Карин дом получава подкрепа и ценни съвети от нашия дългогодишен консултант Джуди Нюман – директор и съосновател на Early Childhood CARES – програма за ранна интервенция и специално образование в ранното детство от Орегон, САЩ.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Веси Василева работи активно за стартиране на Програма Ранна интервенция, осигуряване на нейната устойчивост и разпространение в България. Тя е и автор на проекта за изграждане на нов център за терапия на деца със специални нужди на Карин дом, който беше одобрен за финансиране от Фондация Велукс и получи подкрепата на Община Варна чрез предоставянето на терен за строителство.

 

 

Проект на годината 2011

Карин дом получава награда „Проект на годината 2011“ на Фондация Лале за проекта „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“. 

Чрез този проект Карин дом обучава 14 НПО, които по структура са КСУДС,ЦОП,ЦСРИ, Центрове за майчино и детско здраве/пилотирани от УНИЦЕФ/ и др. Проведени са надграждащи обучения и супервизия на екипите им.

Фондация „Карин Дом” споделя наградата със своите партньори по проекта – Община Варна, Отдел за закрила на детето – Варна, родилните и неонатологични отделения към СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов” и МБАЛ „Св. Анна” – Варна и Сдружение “Цветно бъдеще”, обединяващо за Варна сертифицираните консултанти по кърмене към Националния комитет по кърмене.

От 2013г. стартира първата в България Общинско делегирана дейност / ОДД/ Център Ранна интервенция с капацитет 40 деца и семейства – партньорство между Община Варна и Карин дом за предоставяне на социални услуги на деца със специални нужди. 2014-2015г  Карин дом стартира въвеждащи и надграждащи обучения за Центрове по Ранна интервенция към новооткритите Общностни центрове в страната, които Министерство на труда и социалната политика създаде по проект „Социално включване“. Разработва и Методика за услугата Ранна интервенция. Центровете са изградени в 46 общини с цел подпомагане развитието на децата от 0 до 7 години, които имат изоставане, увреждане или са в риск от такива. Обучени са над 300 специалисти от страната.

Веси Василева получава отличието за Карин домКарин дом и Societe Generale Експресбанк с първо място в конкурса „Проект на Годината 2016”. От стартирането на проекта “Подкрепи семейство” през 2011 г., до края на 2016-а година проектът на Карин дом и Societe Generale Експресбанк подкрепя повече от 157 деца със специални потребности в България.  „Подкрепи семейство“ е една изключителна услуга за семейства с малки деца от цяла България. Съществуващите услуги за деца със специални потребности и техните семейства са в рамките на определена област или община и често за по-големи деца. Освен това програмата дава възможност на семействата да се възползват от услугите и опита на Карин дом, без ограничения за района, в който живеят

През 2015г. се провежда първият по рода си благотворителен фестивал “Усмихни се, Карин дом”, организиран от доброволчески екип, ръководен от Джъстин Боланд.

Карин дом продължава традицията на фестивала и организирането му с помощта на доброволци – професионалисти в различни области. Фестивалът радва гражданите и гостите на Варна вече 5 години. Със събраните средства от това голямо благотворително събитие, Карин дом успява да финансира терапията на деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа.

Карин дом благодари на всички международни организации, консултанти, обучители, Община Варна, колеги и съмишленици, които са оказвали финансова и консултативна подкрепа, за обученията и обмяната на опит и идеи през годините! С тяхна помощ успяхме да изведем Програма „Ранна детска интервенция“ на местно, национално и международно ниво, като методика, устойчивост и ефективност за най- малките деца и техните семейства!

Благодарим на всички наши партньори и дарители за открития диалог, взаимна подкрепа и доверие!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни