За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Програма на обученията за родители, включени в проекта за овластяване на семействата

17 юни 2020

Скъпи родители,

предвид удължените епидемиологични мерки и необходимостта от поетапно възстановяване на терапевтичните дейности, Фондация Карин дом продължава да предоставя дейностите по проект „Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа“ в онлайн форма до края на месец юни. В центъра към момента се провеждат единствено индивидуални терапевтични сесии по график и под строги мерки за безопасност.

До края на юни родителите ще преминат през онлайн обучения по темите:

 • Права на хората;
 • Права на децата със специални потребности;
 • Стилове на учене;
 • Кариерно развитие

През юли темите, които ще дискутират са:

 • Поставяне на смарт цели;
 • Способност за общуване;
 • Предприемачество и бизнес идея;
 • Създаване на собствен бизнес;
 • Културни особености и етническо разнообразие;
 • Социално предприемачество;
 • Кариерно развитие

Темите се водят от специалисти от Обучителен център Карин дом – Стефка Цветанова, Борислава Черкезова, Мая Донева, Димана Митева-Найденова, Веселина Тинчева, Звезделина Атанасова и Николета Йончева.

Освен това родителите и децата участват в различни дейности през седмицата:

Понеделник – тренинги за родители с психолозите Виргиния Василева и Димана Митева-Найденова и индивидуални психологически консултации с психолог и психотерапевт Елена Тодорова;
Вторник – Монтесори занимания с целия Монтесори екип на Карин дом: Жечка Иванова – Монтесори педагог, Росица Георгиева – специален педагог и водещ група, Светлана Иванова и Милена Василева – помощник-възпитатели, Светла Тодорова – педагог;
Сряда – практическо ателие с Веселина Тинчева – социален работник и арт-терапевт;
Четвъртък – сензорно-базирани дейности със София Трендафилова – логопед и Стефка Цветанова – психолог
Петък – двигателни упражнения с кинезитерапевтите Теодора Димитрова и Андреас Андреу.

Дейностите се предоставят посредством различни онлайн платформи – zoom, skype, viber и facebook в удобно за родителите време под формата на видео разговори, видеа с упражнения, видеа с насоки и материали за работа у дома и други интересни занимания.

 

Снимка от Ilona Titova

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни