За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом участва в конференция на Eurochild

31 октомври 2012

В периода 24-26 октомври в София се проведе деветата годишна конференция на Eurochild на тема „Промотиране правата на децата в алтернативна грижа в Европа”.

В Европейската детска мрежа Еurochild членуват 117 организации от 35 страни. Мрежата работи за подобряване качеството на живота на децата и младежите във и извън Европа. Карин дом е член на Eurochild от тази година и Председателя на фондацията – г-н Иван Станчов, както и колегите Апостол и Веселина имаха възможност да присъстват в една от работните групи за членове на мрежата – „Ранно детско образование и грижа”, както и активно да участват в цялата конференция.

Домакинът на конференцията – „Националната мрежа за децата” беше организирал участието на представители на институциите в България, като Цецка Цачева – председател на Парламента, Валентина Симеонова – зам. министър на труда и социалната политика, Росен Плевнелиев – президент на Република България, Кристалина Георгиева – европейски комисар и др. На коференцията беше представен политическият контекст за подобряване правата на децата в алтернативна грижа в Европа и опитът на България в процеса на деинституционализацията.

Участниците имаха възможност да се срещнат с младежи, които са израстнали в институции в различни европейски страни, както и да съпреживеят споделените истории на Sharon Gibson – израстнала в институция и на Марина Димитрова – израстнала в институция, но към момента щастлив приемен родител на дете от институция.

Представителите на Карин дом се включиха в работни срещи на тема „Превенция изоставянето на деца” и посетиха организации, представящи добри практики – Фондация „За нашите деца” и „Анимус”.

Последният ден от конференцията беше форум на добри практики, където представителите от различни страни можеха да представят своята работа. В рамките на този форум Карин дом представи своя опит в „Услугите за ранна интервенция. Семейно-ориентирания подход”.   

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни