За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Нагласа на общообразователни учители към включващото образование

15 февруари 2011

В проекта Толерантно общество за приобщаващо образование беше разгледана нагласата към включващото образование на групата от 20 учители от детски градини и училища, които са участвали в менторската програма на Фондация Карин Дом, в рамките на проекта.

След това е обобщена нагласата към включващото образование на част от техните колеги от 20 детски градини и училища включени в проекта.

Резултатите от проучването можете да видите тук: Толерантно общество за включващо образование.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни