За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом е включен в издание на Уницеф за добри практики

22 октомври 2015

Програма „Ранна интервенция“ на Фондация Карин дом е включена в издание на Уницеф за добри практики, които да подпомогнат децата под 3 години да растат в сигурна и подкрепяща семейна среда.

Сборникът е компилация от най-окуражаващите инициативи в областта на превенция на изоставянето на деца, които са били приложени и изпитани в региона на Централна и Източна Европа. Уницеф се надява изданието да послужи на тези страни, като ценно средство за ускоряване на реформите на национално равнище чрез приемане на най-обещаващите стратегии, концепции и практики.

Практиката на Карин дом може да прочете на стр. 100 от документа. 

Фондация Карин дом развива програма „Ранна интервенция“ от 2010г. Към момента част от услугата е финансирана от Община Варна. До момента опитът на организацията в тази област е споделен с над 50 НПО, работещи в страната с деца със специални нужди и семейства. През 2015г. Карин дом разпространи своята практика по ранна интервенция сред 46 общински Центрове по ранна интервенция в страната, като част от проекта за Социално включване.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни