За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект за социално включване

Карин дом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика и ще обучи повече от 840 специалисти от цялата страна.

На 8 юли 2014г. бе подписан договорът за провеждане на обученията на доставчиците на услугите „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на „Център за Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“. Целта е да се създаде единен модел за предоставяне на услугата в България.

Специалистите от Карин дом ще разработят  ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция и ще проведат обучения на новите общински центрове в цялата страна.

Резултатите, които се очакват след провеждане на обученията са:

-  успешно прилагане на нови подходи за работа с бебета и деца до 7 годишна възраст, които са в риск от развитие на увреждане;
- ранна индивидуална подкрепа на детето с увреждане и на неговото семейство на ниво родилен дом;
- повишаване на знанията и уменията на медицинските специалисти, които работят в родилните отделения в общините и придобиване на умения за съобщаване на нежелана новина;
- прилагане на индивидуален подход в работата с деца с увреждания, които тепърва ще постъпват в училище.

В обученията на Карин дом ще участват:

  • членове на 47 екипа от Центровете по ранна интервенция,
  • повече от 330 медицински специалисти, сред които лекари в родилни отделения, педиатри, гинеколози, лични лекари, акушерки и детски медицински сестри, които работят в родилните отделения,
  • близо 200 души ще преминат обучение как да предоставят „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“.

Обученията са част от „Проектa за социално включване“, финансиран със заем от Световната банка, който цели да подобри училищната готовност на децата на от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години и да повиши общото им благосъстояние.

Финансира се от

Министерството на труда и социалната политика

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052/ 302 517