За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кафе Сосиете: дарителският опит

Проектът ще подкрепи развитието на индивидуалното и корпоративно дарителство и на филантропията в България. В това поле фондация Карин Дом” има няколко несъмнени предимства: личният пример и участие на председателя г-н Иван Станчов, опит в набирането на средства, натрупан за повече от 15 години и ясно очертана сфера на работа, към която се насочват даренията и в която центърът е натрупал голям опит.

Неформални клубове Кафе Сосиете ще бъдат създадени във Варна, Русе и Търговище, за да провеждат редовни дискусии с изявени личности от местната общност или от чужбина. Периодично в неформална обстановка, на по чаша кафе, значима обществена личност ще изнася вдъхновяваща беседа, която да мотивира аудиторията за работа в интерес на обществото.

Участници ще бъдат позитивни личности представители на местния бизнес или активни граждани, заедно с професионалисти в грижите за деца, учители, лекари, артисти, журналисти. Темите ще бъдат различни, но акцент постоянно ще се поставя върху нагласата на обществото към социалното включване.

Дискусиите ще повишат общественото разбиране и чувствителност към темите, важни за децата и техните семейства и ще мотивират участниците да подкрепят работата на неправителствените организации и на професионалистите в грижата за деца и младежи.

Период на изпълнение

8 юли 2011 – 8 януари 2013

Финансира се от

Фондация Амерка за България