За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Изграждане капацитета на Сдружение „Приятели на Карин дом“

Цел:

Във връзка с разрастването на дейността през годините и придобиване на все по-голяма роля за развитие на сектора, чрез настоящия проект Сдружение „Приятели на Карин дом“ ще моделира и осъвремени организационните процеси вътре в структурата.

Това ще бъде постигнато чрез обсъждане под формата на консултации и обучения с всички заинтересовани страни и неговото фасилитиране от опитни консултанти, разработка на план за организационно развитие и неговото апробиране. Обученията и срещите с консултант/и по управление на човешките ресурси ще допринесат за повишаване капацитета на мениджмънта в тази област и ефективното използване на човешкия ресурс в организацията.

Дейности:

1. Консултиране на системи за организационно развитие и управление на човешките ресурси.

Дейността по организационно развитие ще бъде подпомогната от консултанти от Националната мрежа за деца. За подобряване на управлението на човешките ресурси ще бъдат проведени обучения и консултации за мениджърския екип от външни консултанти.

2. Прецизиране на вътрешно-организационните документи и процедури.

Проверка и съгласуваност на вътрешните административни документи и процедури на Сдружението с подкрепата на консултанти от Българския център за нестопанско право.

Резултати:

– По-ефективното и устойчиво приложение на вътрешните документи и процедури;
– По-добро управление на човешките ресурси;
– Още по-голяма прозрачност в управлението.

Снимка: www.franzrusso.it

Период на изпълнение

септември 2017 - август 2018

Финансира се от

Тръст за социална алтернатива

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 517

Новини