За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Родителите сами избират къде да учи тяхното дете. Ролята на специалистите е да ги информират и подкрепят.

25 март 2015

Всяка година десетки деца, посещаващи Карин дом приключват своята предучилищна подготовка. Идва моментът, в който обучението им в детската градина, съчетано с ресурсно подпомагане и с терапия в Центъра, приключва. На 7 или на 8 годишна възраст, ако са били отложени от първи клас, децата тръгват на училище.

Всеки родител стига до момента, в който си задава въпросите – къде да бъде обучавано детето му, какво училище ще бъде най-подходящо за него, кой е най-добрият избор, защото безспорно, всяко дете има право да получи образование.

Всички чуваме в последните години думата “интеграция”.

Обикновено под „интеграция“ се разбира обучение на деца със специални образователни потребности в общообразователно училище. Целта е децата да се обучават и развиват заедно с връстниците си, обградени от достъпна и подкрепяща среда, съобразно техните възможности и дефицити – индивидуални образователни програми, социален асистент, ресурсно подпомагане, обучени специалисти, подходящи дидактически материали, помагала и т. н.

За съжаление, по една или друга причина, на практика това не винаги се получава. Понякога и децата, и родителите им се оказват подложени на голям стрес.

Друг вариант на обучение са специалните училища,

които са се оформили като нужен партньор в живота на децата и техните семейства. Идеята е в защитена и спокойна среда, с постоянна подкрепа от възрастен, те да се обучават по специализирани методики, които им дават възможност да развият силните си страни, да придобият знания и умения по адаптиран за тях начин, като освен развиване на познавателни умения, се работи за развиване на социални, адаптивни умения, самообслужване и самостоятелност.

Затова преди да изберат училище за детето си, все повече родители предпочитат да добият преки впечатления чрез срещи с учители, директори, посещение в различни училища, „Дни на отворените врати“ и др.

Семействата могат да изберат училище, съобразено с индивидуалните способности на тяхното дете

В Карин дом работим по семейно-ориентиран подход. Подпомагаме семействата по начини, които уважават техните права, признават тяхната способност и компетенции, използват и разширяват техните силни страни и ресурси. Предоставяме информация, необходима на семействата да вземат информирани и непредубедени решения, свързани с техните деца.

Нашият екип от специалисти и социални работници всяка година провежда срещи със семействата на бъдещите първокласници и им предоставя пълна и подробна информация за съществуващите възможности за обучение – срокове за подаване на документите за специалните и общообразователните училища, за кандидатстване за ресурсно подпомагане, за социални асистенти, необходимите медицински документи и др.

Заедно със семействата разглеждаме индивидуалните способности на децата и информираме за всички аспекти на предстоящото им включване в образователния процес, както и за различните варианти за обучение в първи клас. Дали общообразователното училище е най-подходящият вариант или специалното училище е по-добра алтернатива за детето? Как този избор ще се отрази не само на познавателното, но и на социалното и емоционалното му развитие? Какви са вероятните трудности, „плюсове и минуси“? Как би могла да се подпомогне адаптацията на детето и семейството при тези варианти?

В центъра на обсъжданията винаги се поставя семейството.

То е способно да се самоуправлява, да се справя, да взема решения, да избира това, което смята, че е най-подходящо за неговото дете, а ние сме достатъчно близо до него, за да го подпомогнем, без да налагаме своето мнение като задължително. Защото семейството носи отговорност за изборите и за последствията от тях, тежестта и радостите на ежедневните предизвикателства.

“Помогни ми да го направя сам” е казала Мария Монтесори. Екипът на Карин дом, работейки на този принцип, подкрепя и се съобразява с личните родителски решения и е готов да подкрепи семейството по новоизбрания път.

В Карин дом имаме практика да продължим подпомагането на семействата и след тръгване на децата в първи клас – с периодични консултации за родителите, с разговори с ресурсните учители или учителите на класа, когато те заявят готовност и желание за това, за да може интеграцията на децата, напуснали вече Карин дом да се случи по най-добрия за тях начин.

Защото „Вашите“ пораснали деца са и „наши“, и защото децата не ни принадлежат – те принадлежат на бъдещето!

Автори:

Ангелина Костова, психолог
Цветалина Йосифова, психолог-психотерапевт

Изображение от Freepik

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни