За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение: Техники за масаж и стимулиране на лицевата, оралната и артикулаторната моторика

11 април 2024

Карин дом ви кани на присъствено обучение на тема: Техники за масаж и стимулиране на лицевата, оралната и артикулаторната моторика“. Обучение е подходящо за логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и други специалисти, работещи с езиково-говорни нарушения.

Кога: 3-4 юни 2024 г./от 9:00 до 16:00 ч.
Къде: Карин дом,  гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А

Можете да се регистрирате за участие ТУК!

Описание:

Специализиран курс, насочен към специалисти, работещи с деца в ранна възраст, предучилищна и начална училищна възраст. Улеснение за участниците може да бъде наличието на минимум 6 месеца практически опит в областта на диагностиката и терапията на деца и лица с развитийни и неврологично базирани разстройства и заболявания.

Провеждането на обучението в програмата е организирано в три модула:

  • Теоретична част;
  • Тренинг демонстрации;
  • Индивидуална практика и супервизия.

Теоретичният модул представя актуалните терапевтични техники за стимулация и масаж на лицето и устните структури. Обясняват се механизмите на въздействие върху тъканите, костите и ставите, които повлияват на сензорната преработка, мускулния тонус, организацията и контрола над оралномоторните и говорните движения. Представят се техники за масаж и стимулация с ръце, масажори и други специализирани пособия.

Демонстрациите представляват практически тренинг за прилагане на масажните и стимулацонни техники, както и използването на различни видове масажори и пособия. Демонстрират се и се изпробват от участниците правилните позиции, времетраене и техника на прилагане на въздействието. Тренира се използване на масажори, приспособления и логопедични сонди на Бланико, ARK Therapeutic, TalkTools и други. Демонстрират се различни алгоритми за планиране на терапевтичното въздействие спрямо планираните стратегии и цели. Предоставя се възможност за видеоанализ на реални казуси и практически тренинг за собствен опит.

В частта Индивидуална практика и супервизия участниците трябва да представят свой случай от практиката чрез анамнеза, видео запис (по избор), диагностика и терапевтичен план. Всеки казус се дискутира и се дават допълнителни насоки за оптимизиране на терапевтичната дейност.

Обучител:
Светлана Картунова е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и над 25-годишна практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции. Има десетки сертификати в областта на сензорно-интегративната, орално-моторната терапии и др. Освен това е консултант по кърмене и е сертифицирана да терапевтира проблеми в храненето при бебета и деца.

  • Документ при завършване: сертификат за участие
  • Такса за участие: 500 лв.
  • Отстъпка от 15% за 3ма или повече участници от една организация
  • Краен срок за записване и плащане: 31 май 
  • Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Фондация Карин дом
IBAN: BG29STSA93001506068419
BIC: STSABGSF

Основание на плащането: Обучение 3-4 юни, име на участника ИЛИ номера на издадената ви фактура

За контакти:

Магдалена Цонева – Мениджър обучителна дейност

Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни