За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Борислава Черкезова напуска позицията на изпълнителен директор на Карин дом. Благодарим и успех!

9 април 2024

Годините минават неусетно, но остават споделените моменти, постигнатите цели и удовлетвореност от изминатия път. Преди 3г. предизвикателството да поеме ръководството и да бъде двигател на промените и израстването на Карин дом, пое Борислава Черкезова.

„Поех отговорността с ясното съзнание, че за мен бяха важни промените, които могат да пренесат Карин дом, екипа и услугите за деца и семейства на следващия етап и с ясното съзнание, че мога да подкрепя екипа с познания и идеи от бизнеса и предприемачеството, стратегия и автентична комуникация, за да се случи този растеж.

Поех с ясното съзнание, че ключът за успеха е да се ангажират екипа, кръгът от партньори и общността с възможностите на новия комплекс и неговия потенциал.

Днес с удовлетворение и с много емоция споделям, че организацията и екипът пораснаха на база, знания, услуги, подкрепени деца и новости и аз приемам следващото професионално предизвикателство извън Карин дом, свързано с управление на промени и ангажиране на екипи и хора, както и завършване на дисертационния ми труд. За мен беше огромно отговорност и чест като професионалист и като гражданин да бъда част от историята на организацията в този момент!“

А равносметката на постигнатото заедно с екипа, управителния съвет и съмишленици е повече от впечатляваща:

  • Изградихме уникален модерен терапевтичен, здравен и образователен комплекс за децата със специални нужди и техните родилите и завършихме един мащабен инвестиционен проект за гражданска организация с бюджет от 2016г с много възможности за децата
  • Изпълнихме това уникално място го с съдържание. Разширихме услуги около детето и семейството – стартирахме нови услуги като: адаптирано плуване, бебешка вана, ранна оценка и диагностика на детското развитие
  • Достигнахме и подкрепихме с 52 % повече деца само за изминалата година като разширихме работата на екипа ни в малките населени места
  • Не останахме безучастни и Подкрепихме 525 украински деца и техните родители през 2022
  • Инвестирахме в екипа паралелно с модерното обзавеждане и изградихме екипи за водна рехабилитация, сертифициран Бобат екип, екип от психолози за ранна диагностика
  • Стартирахме дигитализацията на вътрешната ни процеси и информация за подкрепените деца и предоставени услуги
  • Продължихме да обучаваме специалисти от образователната и социална система
  • Дадохме старт на Стажантска академия на Карин дом за да въвлечем бъдещи специалисти в модела ни на работа и най вече ранната подкрепа за деца и семейства
  • Основахме Детски фонд на Карин дом, за да осигурим дългосрочна подкрепа за децата и устойчивост на услугите след изтичане на проектна дейност
  • Активно присъствахме в много работни групи за промяна на детските политики на месно и национално ниво.

„Но най-ценният успех за мен е, че заедно с екипа не се отказахме да търсим възможности въпреки нестабилната икономическа и политическа обстановка и имахме смелостта да учим и да бъдем иноватори.

От сърце благодаря на всички, които ми се довериха и заедно работихме и търсихме най-доброто за Карин дом! Ще продължа да подкрепям Карин дом под друга форма, но преди това имаме една важна задача, заедно с Управителния съвет да изберем следващия ръководител, който има нужния заряд, професионализъм и визия да продължи и надгради!“

Благодарим ти, Боби – за енергията, ентусиазма, иновативните идеи и споделените моменти! Беше удоволствие да работим заедно и огромно удовлетворение да постигнем заедно толкова много успехи!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни