За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работа с деца със сензорни дефицити в условията на детската градина

17 юли 2013

На 11 и 12 юли педагозите от ОДЗ „Маргаритка“ – Варна преминаха курс по проект „И аз искам да мога“, на тема „Работа с деца със сензорни дефицити в условията на детската градина“, воден от обучителен екип на Карин Дом. На място в детското заведение учителите бяха запознати и с особеностите на най-често срещаните състояния в детска възраст: Хиперактивност, Аутизъм и Синдром на Даун. Ето какво сподели един от педагозите за мотивите си при избора на тема:

 Работата ми е пряко свързана с деца със специални образователни потребности и за това се нуждая от обучение. 

Обучителите представиха темата за Сензорната интеграция в мултисензорна среда. Специалистите от детската градина получиха повече информация за това как да структурират средата за деца със специални образователни потребности, как да комуникират успешно в изградената среда и как да стимулират сензорната интеграция на децата в условията на детската градина. През втортата част от квалификацията педагозите разгледаха терапевтичния център на Карин дом и получиха ценни съвети как да изградят своя собствена сензорна стая. Обучението приключи с посещение в Библиотека на играчката. След края на курса обучаемите споделиха:

 Чудесно структурирано обучение, подкрепено с  практическа работа и наблюдение. Много полезни печатни материали. Богата информация и най-вече ценни практически съвети!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни