За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом споделя своя опит със специалисти от страната и чужбина

18 юли 2013

В периода април – юли повече от сто специалисти и родители  преминаха обучение във Фондация „Карин Дом“. През тези четири месеца обучителният екип на Карин Дом е провел близо тридесет вътрешни и външни обучения и супервизии на специалисти от различни организации и центрове за алтернативни форми на услуги в общността  от : Варна, Поровадия, Търговище, Велико Търново, Свищов, Лочеч и Пловдив. Част от обученията бяха насочени и към родителите, които все повчече се превръщат в ключов участник и партньори при предоставянето на услуги, съобразени с индивидуалните нужди на  детето. Някои от темите на преминалите обучения са „Комуникация с деца със специални нужди“, „Специфични характеристики на най-често срещаните заболявания и състояния в детска възраст“, „Работа с деца със сензорни дефицити в условията на детската градина“ и много други.

На 16 юли международна група логопеди посети Карин дом. Четирдесетте  специалисти от Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния и България се запознаха с дейността на центъра и с терапевтичните методи и подходи, които се използват при работата с деца със специални потребности. Гостите се запознаха и с програма „Ранна интервенция“. След презентациите  специалистите имаха възможност да дискутират и да споделят своите впечатления и опит с колегите си от терапевтичния екип на Карин дом. В края на визитата гостите изразиха желание за бъдещо партньорство.

Ако искате да получавате новини за обучителния център и предстоящи обучения в Карин дом – запишете се за бюлетина на обучителния център.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни