За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конференция Ранна интервенция в Санкт Петербург

16 юли 2013

В периода 1-3 юли в Санкт Петербург колеги от Карин дом участваха в регионална конференция „Ранна интервенция за промотиране на детското развитие и психичното здраве: от институционална грижа към семейна среда“. Конференцията беше организирана от Международната Общност по Ранна Интервенция в сътрудничество с Държавния Университет на гр.Санкт Петербург, Университета на щата Вашингтон и Института по Ранна Интервенция в гр.Санкт Петербург. Основна цел на Конференцията беше обмен на информация и опит в областта на Ранната Интервенция, определяне на стратегии за работа с деца от различен социален контекст и техните семейства. Участие взеха специалисти и научни изследователи от Русия, Украйна, Молдова, Грузия, Латвия, Германия, Полша, Чехия, Финландия, Швеция, Норвегия, Хърватия, Великобритания, Азербайджан, Турция, Гърция, Испания, Италия, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Китай, България и др.

В рамките на симпозиум „Увеличаване на достъпа и високо качество на практиките по ранна интервенция в Източна Европа и Евразия“ беше представена работата на 5 проекта в Украйна, Грузия и България, финансирани от Фондация „Отворено общество“ – Програма за ранно детско развитие. Презентацията на Карин дом в рамките на този симпозиум отрази работата на Фондацията по Програма „Ранна интервенция“, постигнатата финансова устойчивост чрез общинско-делегираната дейност на Община Варна и перспективите за развитие на ранната интервенция в България. 

Колегите от Карин дом обмениха опит и се запознаха с практиките по ранна интервенция в други страни, както и с теми като взаимодействие с родители, език и комуникация, хранене, пренатална психология, сензорни нарушения, институционална грижа и деинституционализация и др. 

Карин дом благодари за предоставяната подкрепа, която допринася за развитието на Програма „Ранна интервенция“ на Холи Хикс-Смол, старши програмен директор на Програма Ранно детство към „Отворено общество“ и на консултанта Джуди Нюмън, директор и съосновател на Early Childhood CARES – програма за ранна интервенция и специално образование в ранното детство от Орегон, САЩ! 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни