За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дарителските кампании – отвътре навън

20 октомври 2021

На 5.октомври се проведе последната лекционно-практическа среща за участниците в тазгодишния младежки проект „Активни младежи за устойчиво бъдеще – НПО секторът като възможност за развитие“, които до момента се запознаха с всички стъпки за превръщането на една идея в реалност.

Този път запознахме младежите с финалните елементи от процеса по създаването на продукт/услуга с кауза, представянето му и организирането на правилния тип събитие, а именно – как да намерим средствата и правилните партньори.

 • Как се финансира неправителствена организация
 • Дарителска/Благотворителна кампания/инициатива – как да планираме, организираме и отчетем
 • Проектната дейност и как тя допринася за сътрудничеството между правителствения, неправителствения сектор и бизнеса
 • Прозрачност на НПО дейността и доверието на общността
 • Присъствие на НПО в социалните мрежи

Фондонабирането е крайният резултат на една добра комуникация.

Венета Милева, Мениджър маркетинг и комуникации и Дарина Райкова, Мениджър проекти от екип „Развитие“ в Карин дом запознаха младежите с това в какво се състои тяхната работа, важността на правилната комуникация и какви са задължителните елементи при комуникирането на дейността на НПО.

Като експерти с дългогодишен опит в областите проектна дейност, фондонабиране, организиране, провеждане и отчитане на кампанаии и събития и др., техният поглед и съвети бяха ценни и полезни за участниците в проекта и предизвикаха сериозен интерес, множество въпроси и активна дискусия.

Някои от въпросите, които засегнаха, са:

 • Какво е това нещо финансиране и как се различава НПО сектора от бизнеса
 • Финансиране по проектна дейност –възможностите, които предоставя, и ограниченията, които трябва да се вземат под внимание
 • Дарителски кампании и индивидуалните дарители
 • Предизвикателствата на Ковид
 • Корпоративната социална отговорност и партньорствата

Един от най-любопитните за участниците моменти бе именно оформянето на КСО и развитието на партньорства с корпоративния сектор. В една компания освен грижата за работника/служителя, показателно е и отношението на компанията към уязвимите групи, участието в решаването на социални проблем, подкрепяне на каузи. Това е в основата на КСО и вече не малка част от големите компании имат заложени дейности, насочени навън към социално значими проблеми – финансово подпомагане, доброволческа дейност, предоставяне на услуги според компетенциите и др. Развитията на партньорствата стават във времето и се основават на взаимно доверие и прозрачност от страна на организацията и споделяне за всеки аспект от дейността си – както за успехите, така и за предизвикателствата и трудностите. Това помага за доверието на общността, където медиите също играят важна роля и е важно да бъдеш много открит и честен за нещата, които се случват в организацията. Прозрачността се регламентира и чрез вътрешни организационни правила, на които също е редно да се обърне особено внимание.

Поговорихме и за важността от ясна благодарност към партньори и дарители – колаборацията между секторите, признанието към дарителя, пример към останалите в бизнес сектора и в НПО сектора да бъде откри и отворен към останалите в общността. Индивидуалният подход и усилия за поддържане на партньорствата могат да бъдат видни в начина на организиране на събития специално за бизнеса и дарителите, конференции и други форми на неформални срещи.

Важно за младежите е фактът, че се наблюдава повишаващо се търсене към кадри, запознати с НПО сектора, което също е показателно за възможностите за развитие от доброволчеството към бъдеща професия.

По темата за Кампаниите и как да организираме успешно своята инициатива За пример бе използвана Коледната кампания на Карин дом, която за поредна година събира на едно място талантът на художници, дизайнери, фотографи, и разбира се участието на децата.

 • Идейния замисъл
 • Целева аудитория
 • Дизайн
 • Публичност, реклама
 • Край и отчитане
 • Отчетност към общността и благодарности

Какви са стъпките при подготовка и организиране на една кампания и как се измерва нейният успех, участиците в проекта също получиха като знание, което да приложат в бъдеще.

И когато говорим за НПО секторът, важно е да не забравяме, че правейки нещо за останалите хора, качеството е един от задължителните елементи и не можем и не трябва да подценяваме финалната стъпка, при която краят идва не с броене на продадените артикули, а с искрена благодарност към всеки, взел участие в инициативата ни.

Проектът е подкрепен от програма „Младежки проекти 2021“ на Община Варна
и цели младите хора да видят в неправителствения сектор възможности
за личностно и професионално израстване, за промяна на нагласи,
за подобряване на средата, за застъпничество
и активна гражданска роля и позиция

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни