За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Благодарствено писмо от ДЦДУ – гр. Свищов

5 юни 2012

До екипа на
Фондация Карин дом – гр. Варна

С УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
ЗА ВСЕОТДАЙНАТА ПОМОЩ И СЪПРИЧАСТНОСТ,

от Дневен Център
за деца с увреждания – Свищов

„ … Тази жена, която даря с такова дете, ще се нуждае от особена помощ. Тя още не знае, но на нея може да се завижда. Тя никога няма да възприема произнесената от детето дума като даденост. Първата крачка – като нещо обикновено. Когато нейното дете произнесе за първи път думата „МАМА”, тя ще разбере, че е станало ЧУДО. Ако тя описва на сляпото си дете цъфналото дърво или залеза, тя ще го вижда така, както много малко хора могат да видят моето творение.
Тя никога няма да бъде сама. Аз винаги ще бъда до нея, всеки ден от живота й, всяка минута, защото тя изпълнява на земята моята работа толкова добре, все едно е тук, до мен!”

И кой ще бъде Ангел–Хранител за това дете? – Попита Ангела.

Бог се засмя:
– Огледалото ще бъде достатъчно…“

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни