За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Митове и факти за децата от аутистичния спектър

7 декември 2015

Въпреки че напоследък е повишено общественото внимание към темата за аутизма, човек би помислил, че хората проявят повече разбиране. Не особено. Старите митове умират трудно. Да, на проблема вече се отдава повече значение и внимание. Съществува разбиране относно популярните симптоми. Но много хора живеят без да познават дете с проблеми от аутистичния спектър, а начинът, по който аутизмът бива показван във филмите, често е повърхностен и непълен. Нека обсъдим някои често срещани митове и факти за децата от аутистичния спектър.

Мит: Децата от аутистичния спектър не се интересуват от формирането на социални връзки.

Факт: Децата от аутистичния спектър много искат да имат приятели. И все пак, много често им липсват уменията и социалното осъзнаване, за да завържат приятелства и да ги поддържат. Трудно е. Например, за хората от аутистичния спектър е трудно да гледат събеседника си в очите. В западните култури това често се приема като израз на неуважение. Но за тях е трудно едновременно да се изразяват и да гледат човека в очите. За да се придържат към „схемата” си, имат нужда да гледат настрани.

Друг симптом, който пречи на социализирането, е затруднението да разпознават социални подсказки. Когато говорят за нещо, което ги интересува, може да не забележат, че на другия човек му е скучно или е раздразнен, затова не могат да извършат социално приемливото действие. Имат нужда от помощ при развиването на такава чувствителност и да се научат да реагират според ситуацията.

Мит: Децата от аутистичния спектър притежават изключителни знания.

Факт: Да, някои от тях притежават редки, специфични умения. Има хора, които могат да кажат деня от седмицата, в който си бил роден, само по датата. Други имат способността да свирят на пиано, напълно по слух или да научават сложни математически формули, макар да не могат да пресичат сами улицата или да съобразят как да се облекат според времето навън.

Факт е обаче, че само около 10% от хората от аутистичния спектър притежават подобни умения. Останалите 90% са като всички нас, с множество таланти и умения.

Мит: Децата от аутистичния спектър не са емоционални.

Факт: Напротив. Познавах юноша, когото съучениците му наричаха Спок, като героят от „Стар Трек“, който винаги поставя логиката пред емоцията. Онова, което не разбираха бе, че прякорът всъщност бе много сполучлив. Той толкова се притесняваше от това, че емоциите са му са прекалено силни, че точно като Спок, трябваше да ги задържа в себе си и да ги потиска чрез логика. Често тези деца изпитват затруднения да контролират емоциите си. Възможно е да ги изразяват твърде силно или да ги потискат, за да се справят. Също така може да изтълкуват погрешно дадена ситуация и да реагират неправилно.

Мит: Всички деца от аутистичния спектър пляскат, поклащат се, въртят се.

Факт: Поклащането и пляскането се среща при тези деца, които имат когнитивни нарушения и не винаги се наблюдава при деца с нарушение от високо функционалния вид на спектъра. Не се знае защо някои деца от аутистичния спектър проявяват подобно поведение. Може да е част от химията на мозъка. Може да е начин за самоуспокояване. Деца от високо функционалния вид често се научават да контролират импулсите си или да се справят по начин, които е по-малко социално неприемлив.

Мит: Децата от аутистичния спектър не са идейни.

Факт: Не винаги са идейни в смисъла, в който другите очакват. Вярно е, че много от тези деца изпитват затруднения що се отнася до въображението и фантастичните истории. Но могат да бъдат изключително идейни относно нещата, които са им интересни. Все пак, изисква се въображение, за да създадеш ново компютърно приложение или нови начини за решаване на математическа задача, например. Хората от аутистичния спектър могат да бъдат изключително изобретателни.

Мит: Децата от аутистичния спектър не са добри ученици.

Факт: Зависи. Помнете, че това е спектър. Макар 75% от децата от аутистичния спектър да имат когнитивни проблеми, останалите 25% притежават от средна до гениална интелигентност. Да обхванеш такъв интелект може да бъде предизвикателство. Методите им на учене може да не съответстват с обикновената образователна система. Някои ученици изпитват трудности. Други проявяват висок интерес и са много успешни при предмети, които затрудняват другите ученици. Едни намират писането толкова трудно, че се отказват, когато имат писмен тест или домашно, но се справят блестящо, ако им бъде предоставен лаптоп. Това са проблеми, които могат да се решат, а не причини за провал. Приобщаващите образователни методи, могат да помогнат за постигането на успех.

Мит: Децата от аутистичния спектър са сковани.

Факт: Някои са. Други не са. Очевидната нужда от рутина, правила и структура е начин за справяне за хора, които се затрудняват да разберат какво се изисква да направят, за да бъдат в безопасност. Деца от горния край на спектъра добиват социални и практически умения, започват да се чувстват по-комфортно относно собствената си личност и разчитат все по-малко на подобни правила, за да се справят в живота.

По материали на Marie Hartwell-Walker


Снимка: adsoftheworld.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни