За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Анализ на резултатите от анкетно проучване на нагласите за корпоративно и индивидуално дарителство в регион Варна и страната

19 август 2022

Настоящото анкетно проучване е свързано с проект “Дарителството като  инструмент за подкрепа на значими каузи и изграждане на активно гражданско  общество”, реализиран от Фондация Карин дом с финансовата подкрепа на  Сдружение “Платформа Агора” и Фондация “Америка за България”. 

То е насочено към изследване на нагласите за дарителство както сред  корпоративните, така и при индивидуални настоящи и потенциални дарители.  Целевата група на проучването е съставена от бизнес организации в ролята им на  корпоративни дарители и отделни единици хора в ролята им на индивидуални  дарители.  

Цел на проучването: 

Целта на проучването е да получим отговори на въпроси като: Каква е  дарителската култура на бизнеса и гражданите?, Какви каузи са склонни да  подкрепят?, По какъв начин са склонни да ги подкрепят – чрез финансово дарение,  чрез материално дарение, чрез доброволен труд или друго?, Кое ги мотивира да  се включват?, Ако не се включат, то защо не го правят?, Какво им липсва, за да  бъдат активни в тази посока и какво е това, което пък ги кара да подкрепят  конкретна кауза?. Посредством тези въпроси ще изследваме в дълбочина  дарителската активност на 86 индивидуални и корпоративни дарители в региона,  както и отношението им към дарителството по отношение на социални услуги и  мотивацията им да правят дарения в тази сфера. Целта на проучването е, след  анализ на неговите резултати, да се видят какви са нуждите, потребностите и  очакванията на целевата група и нивото на дарителска култура, за да можем да  разработим правилните инструменти, методи и подходи за изграждане на  доверителна връзка, адекватна комуникация и партньорство. Тези инструменти и  подходи ще бъдат разработени и разписани в подробна Стратегия за  дарителството, от която анализът на анкетите е неотменна част. На база на  анализираните анкетни резултати, в Стратегията ще можем да разсъждаваме  върху привличането на индивидуални и корпоративни дарители съобразно техните  нужди, очаквания, възможности и предпочитания, както и ще засегнем  доброволчеството като инструмент за дарителство. 

Можете да прочетете целия анализ ТУК.

Анализът е изготвен през м.01.2022 г. в рамките на проект “Дарителството като инструмент за  подкрепа на значими каузи и изграждане на активно гражданско общество” на Фондация Карин  дом с финансовата подкрепа на Сдружение “Платформа Агора” и Фондация “Америка за  България”.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни