За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Предприемачество и доброволчество

23 август 2021

 

На 19.08 се състоя първото ни обучение по проект
„Активни младежи за устойчиво бъдеще –
НПО сектора като възможност за развитие“,
Предприемачество и доброволчество, в което се включиха 22-ма младежи.

 

Гостуваха ни трима експерти – представители, както на НПО сектора, така и на бизнеса, които споделиха своя ценен опит и експертиза с конкретни примери от своята практика и професионален път, дадоха съвети и насоки за работа и развитие и провокираха широка дискусия и редица въпроси от страна на участниците.

По реда на тяхното представяне в програмата това бяха:
Мирослав Тодоров, основател на сдружение „Power jump“, сподели как неговият афинитет към спорта преди години го е мотивирал да търси начини да развива такава дейност във Варна, фокусирайки се върху осмисляне на свободното време на хората и здравословен начин на живот. Стартирал като доброволец в редица събития, Миро е натрупал безценен опит, който успява да имплементира в своята дейност, да разширява обхвата и социалния ефект от това, което прави, както и да насърчава младите хора да се захващат с нещата, които им харесват и за търсят начини да ги реализират.
Мирослава Милева, Директор на менторската програма в Социалната чайна говори за социалното предприемачество от първо лице – за раждането на идеята за социално предприятие, каква е мотивацията, какви са трудностите, как се търси финансиране, как прозрачно да го управляваш, как да вдъхваш доверие и да печелиш съмишленици и какъв е ефектът от работата, когато тя се върши с любов. Мира даде на участниците задачка за домашно, която да провокира тяхното критично и креативно мислене, насочвайки ги към генериране на идея за социално предприятие. Необходимостта от решения на значими социални проблеми стои в основата на създаване на едно социалното предприятие, каквото е и Социалната чайна във Варна.
Последна, но не по важност беше Кристина Илиева – Мениджър Маркетинг и Комуникации в Taxback Group – финансово-технологична компания, дългогодишен партньор и дарител на Карин дом. В ролята си на представител на бизнеса, но и на доброволец и съмишленик на каузата на Карин дом, Крис даде безценни съвети и насоки на младите хора за това как да усъвършенстват себе си що се отнася до кандидатстване за работа и най-вече през призмата на доброволчеството – за важността на доброволческия ни опит за успешното ни професионално развитие. За да въвлечем участниците в процеса на търсене на работа, проведохме ролева игра, в която участниците бяха разделени на групи, като всяка група имаше за цел да работи върху съществени за стартиране на професионалния път неща – писане на автобиография и мотивационно писмо и след това разиграване на ситуация „интервю за работа с работодател“. Още полезни неща за младежите в проекта бяха съветите какво да НЕ правим по време на интервю или при написването на нашето мотивационно писмо.
Следващата ни среща е на 26.08 (четвъртък) от 10 часа отново в Карин дом, когато ни предстои практическо ателие „Изработка на продукти“, в което ще разгледаме процесът на създаване на един продукт – от идеята, през анализ на целевата група, бюджет, дизайн, целеви пазари и други.

Проектът е подкрепен от програма „Младежки проекти 2021“ на Община Варна
и цели младите хора да видят в неправителствения сектор възможности
за личностно и професионално израстване, за промяна на нагласи,
за подобряване на средата, за застъпничество
и активна гражданска роля и позиция. 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни